Munka

NKE-s diplomával ennyi lehet a jövedelmed

Haiman Éva | 2023-01-14
Napjainkra teljesen elfogadottá vált az a trend, hogy az egyetemisták a tanulmányaik mellett valamilyen formában részt vesznek a munkaerőpiacon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) végzettek majdnem 85 százaléka dolgozott valahol, ami azt is jelenti, hogy már valós munkatapasztalattal kerülnek ki az egyetemről. Az egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének adatai a jövedelmekbe is betekintést engednek.

Az államtudományi területen egyedüliként képzést hirdető Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) is működik Diplomás Pályakövető Rendszer. Ennek keretében legutóbb a 2016-ban és 2020-ban végzettek körében készült felmérés. 

 

Az adatokból az látszik, hogy a volt hallgatók négyötöde (84,2 százalék) dolgozott valamilyen formában. Harmaduk (36,3 százalék) olyan munkakörben tevékenykedett, amely kapcsolódott a tanulmányaihoz is. Mindez azt is jelenti, hogy az NKE-s hallgatók már valós munkatapasztalattal kerülnek ki az egyetemről. 

 

Az NKE-hallgatók már valós munkatapasztalattal kerülnek ki az egyetemről. (Fotó: NKE/Facebook)

 

Diplomás munkakörben, az NKE-n tanultakat hasznosítva

 

A jelenlegi munkaerőpiaci státusz alapján a végzettek döntő része (90,5 százalék) alkalmazott. Ezen belül a döntő hányad, több mint kétharmad (69,3 százalék) diplomás beosztott munkakörben dolgozik. Valamilyen vezető státuszban a válaszolók ötöde (19,9 százalék) volt, míg minden tizedik (10,7 százalék) végzett nem diplomás beosztott munkakörben dolgozott. A végzettség megszerzésének évétől távolodva növekszik a vezető beosztásban dolgozók aránya, és csökken a nem diplomás munkakörben foglalkoztatottaké. 

 

A megkérdezettek arról is beszámoltak, hogy jelenlegi munkájuk során döntő részben a végzettségük által biztosított tudást, készségelemeket használják. 

 

A Nemzeti Közszolgálait Egyetem nem mellesleg igazi élethivatást kínál – derül ki az UNI 2023-ban Deli Gergely rektorral készült interjúból. 

 

Jövedelem

 

A 2021-ben készült adatfelévetel során rákérdeztek a volt NKE-s hallgatók jövedelmeire is. A válaszok alapján a következő kép rajzolódott ki.

 

A végzettek átlagos havi nettó bevételeinek alakulása a különböző kategóriák szerint 

Kategóriák átlagértékek (forint)
mean

median

      módusz
2016-ban végzett 517 000 320 000       300 000
2020-ban végzett 313 000 300 000        400 000
Nappali munkarend 414 000 300 000       300 000
Esti, levelező, távoktatás 433 000 327 000       300 000
Alap, mester, osztatlan képzés 439 000 300 000       300 000
Szakirányú továbbképzés 385 000 377 700       400 000

 

Az NKE hallgatóinak is fontos az ösztöndíj

 

A diplomás pályakövetés adataiból az is kiderül, hogy pályaválasztás kapcsán egyre kevésbé tűnik döntő tényezőnek a család vagy a rokonság. A végzett hallgatók alig egynegyedének van olyan rokoni kapcsolata, akik hasonló szakmában dolgoznának. Kijelenthető, hogy a dinasztikus családok egy-egy szakterületen belül meglehetősen ritkák.

 

A két évfolyamban végzett hallgatók kétharmada (64,4 százalék) állami ösztöndíj segítségével folytatta a tanulmányait. Ez különösen igaz az alap-, mester-, osztatlan képzéseken részt vettek esetén (84,3 százalék). 

 

Végül, de nem utolsó sorban, a diplomás pályakövetési rendszer arra is rávilágít, hogy a megkérdezett hallgatók 13 százaléka továbbra is felsőfokú tanulmányokat folytat. Értelemszerűen valamivel többen voltak közöttük azok, akik 2020-ban végeztek. Ezeknek a képzéseknek egy jelentős része a kérdőíves megkeresés alapjául szolgáló végzettségnek részben vagy teljes egészben megfelelő szakterületen zajlott. Vagyis nagyon jól kiegészíti az alapvégzettséget. 

 

Emellett a válaszolók harmada szerzett diplomát/abszolutóriumot a kérdőív alapját képező képzés mellett egy másik felsőfokú képzésben is. A válaszolók negyede a végzettségének megfelelő szakterületen, 41,8 százalék hasonló szakterületen szerezte ezt a végzettségét. De jelentősnek nevezhető arányban, (36,7 százalék) teljesen más szakterületen szerzett végzettséget, amely a lehetséges pályaelhagyás miatt lehet fontos eredmény.