Rangsorok

Célkeresztben az NKE – itt nagyon éles a verseny a jelentkezők között

Halaska Gábor | 2023-01-11
Az államtudományi területen egyedüliként képzést hirdető NKE – azaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – karaira több mint 1600-an adták be a jelentkezésüket első helyen. Éles volt a verseny, hiszen a felvételizőknek csak nagyjából a fele került be a választott képzésre.

Választható NKE szakok

Tizenötféle képzésből választhatnak az államtudományi terület iránt érdeklődők.

A legnépszerűbb szakok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2021-ben (és valószínűleg 2022-ben is) a legnépszerűbb szak a katonai vezetői volt 300 fölötti elsőhelyes jelentkezővel, akiknek azonban csak kevesebb mint a harmada kezdhette meg tanulmányait. A második legvonzóbb a nemzetközi igazgatási volt, ahová a mintegy 200 első helyes jelentkező felét vették fel. A harmadik legnépszerűbbnek a bűnügyi szak számított, ott még szorosabb volt a verseny: a 130 első helyes jelentkezőből mindössze 20 (15 százalék) járt sikerrel.

Ponthatárok

Volt némi változatosság az intézményen kihirdetett ponthatárokban: míg a katonai vezetői szakra 372, a nemzetközi igazgatási szakra 412, a bűnüldözésire 434 ponttal lehetett bekerülni.

Kiválóságok

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (NKE-ÁNTK), valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE-HHK) felvett tanulói az intézményen belül kiemelkedően teljesítettek mind a pontátlag és a többletpontok, mind a jeles értékelésű emelt szintű érettségit szerzők aránya tekintetében, valamint az NKE-ÁNTK-n a hallgatóknak az intézményi átlagnál jelentősen magasabb hányada vesz részt külföldi részképzésben.

Az agrár képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el,

amit itt tudtok megvásárolni.

– 

Az NKE képzések célja

A legnépszerűbb, katonai vezetői szakon az alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű parancsnokok képzése, akik képesek katonai alegységeket vezetni és irányítani. Az alapfokozat birtokában alkalmasak a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére.
A második legvonzóbb szakon, a nemzetközi igazgatásin olyan szakembereket képeznek, akik alkalmasak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok szerveivel való együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolattartói feladatokat hatékonyan ellátni, nemzetközi szervezetekben menedzseri feladatokat végezni.
A bűnügyi szakon folyó képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik szakmai és vezetői felkészültségük alapján alkalmasak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bűnügyi szolgálatainál beosztott tiszti, beosztott vezetői feladatok ellátására, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival. Itt sokfajta szakképzettséget lehet szerezni: bűnügyi nyomozó tiszt, bűnügyi felderítő tiszt, gazdaságvédelmi nyomozó tiszt, adó- és pénzügyi nyomozó tiszt vagy kiber nyomozó tiszt is lehet, aki itt végez.

20 fő! A Bűnügyi szakra ennyien jutottak be a 130 elsőhelyes NKE jelentkezőből.

 

Mesterképzés

Akik az államtudományi képzés mellett döntenek, jellemzően hosszú távon elköteleződnek valamely terület irányába, és a meghirdetett mesterképzések közül is tudatosan választanak. A mesterképzés iránt érdeklődők jelenleg a következő lehetőségek közül választhatnak:

 • biztonsági szervező szak
 • európai és nemzetközi igazgatás szak
 • fejlesztéspolitikai programmenedzsment szak
 • International Public Service Relations szak
 • katasztrófavédelem szak
 • katonai műveleti logisztika szak
 • katonai üzemeltetés szak
 • kiberbiztonsági szak
 • kormányzás és vezetés szak
 • közigazgatási szak
 • kriminalisztika szak
 • nemzetbiztonsági szak
 • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak
 • nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szak
 • nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia szak
 • polgári nemzetbiztonsági szak
 • rendészeti vezető szak

Lehetőségek a diploma megszerzése után

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének legutóbbi, 2021-es adatai szerint – amely a 2016-ban, valamint a 2020-ban abszolutóriumot szerzett tanulók által kitöltött kérdőívek alapján készült – a hallgatók kétharmada (64,4 százalék) állami ösztöndíj segítségével folytatta a tanulmányait. Ez különösen igaz az alap-, a mester- és az osztatlan képzéseken részt vettek esetén (84,3 százalék).
A megkérdezettek 13 százaléka folytatott a megkérdezés időpontjában is felsőfokú tanulmányokat, amelyek teljes egészében vagy részben az alapvégzettségükhöz igazodnak. Voltak, akik párhuzamosan jártak másik felsőoktatási intézménybe, a válaszolók 32,7 százaléka szerzett diplomát/abszolutóriumot az NKE-képzés mellett. A válaszolók 21,5 százaléka a végzettségének megfelelő szakterületen, 41,8 százaléka hasonló szakterületen szerezte ezt a végzettségét. Jelentősnek nevezhető arányuk (36,7 százalék) teljesen más szakterületen szerzett végzettséget, amely a lehetséges pályaelhagyás miatt lehet fontos eredmény.

Az NKE-n 2016-ban és 2020-ban végzett, kérdőívet kitöltők 95,6 százaléka dolgozott 2021-ben. A levelező képzések végzettjei vannak a legnagyobb arányban a köztisztviselői, közalkalmazotti, kormánytisztviselői munkakörökben (74,1 százalék). Szintén magas a szakirányú továbbképzésben végzettek pályán maradása (72,1 százalék), illetve megfigyelhető, hogy az államigazgatási szektornak komoly megtartó ereje van, hiszen a kérdőív alapját képező két célcsoport között négyévnyi különbséggel is csak csekély lemorzsolódás mutatható ki.

Alapképzési szakok az NKE berkein belül

 • állami légiközlekedési szak
 • bűnügyi igazgatási szak
 • bűnügyi szak
 • katasztrófavédelem szak
 • katonai gazdálkodási szak
 • katonai infokommunikáció szak
 • katonai logisztika szak
 • katonai vezetői szak
 • közigazgatás-szervező szak
 • nemzetbiztonsági szak
 • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak
 • nemzetközi igazgatási szak
 • polgári nemzetbiztonsági szak
 • rendészeti igazgatási szak
 • rendészeti szak

Osztatlan mesterképzési szak

államtudományi szak

 

Az agrár képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el,

amit itt tudtok megvásárolni.

– 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Deli Gergely az UNI 2022-nek is adott egy nagyinterjút, azt teljes egészében elolvashatjátok az UNIside oldalán.