Rangsorok

Társadalomtudomány képzési terület

UNIside | 2022-09-19
Ez a cikk az UNI 2022 nyári kiadványában jelent meg.

Alapképzési szakok

 • filozófia, politika, gazdaság szak
 • informatikus könyvtáros szak
 • kommunikáció- és médiatudomány szak
 • kulturális antropológia szak
 • nemzetközi tanulmányok szak
 • politikatudományok szak
 • szociális munka szak
 • szociálpedagógia szak
 • szociológia szak

 

A társadalomtudomány képzési területen 9 alapképzési szak közül választhatnak a felvételizők. A havi bruttó átlagjövedelem tekintetében a legmagasabb fizetésre 

 • a nemzetközi tanulmányok szak (345 ezer forint) és 
 • a politikatudományok szak (337 ezer forint)

diplomásai számíthattak a 2019-es adatfelvétel során. A képzési terület iránt érdeklődők szaktól függően több felsőoktatási intézmény mellett dönthetnek, amelyek között megtalálhatók fővárosi és vidéki intézmények.

Intézményi ranglista

A diploma megszerzését követően elérhető átlagbért véve rangsorképző indikátornak.

A társadalomtudomány képzési területen a 2017/18-as tanévben végzettek havi bruttó átlagjövedelme (2019-es adatok alapján) közel 287 ezer forint, azonban jelentős eltérés mutatkozik az egyes intézmények között. Csak a nappalisokat nézve a legmagasabb fizetése az SZE-n végzetteknek volt, esetükben ez az összeg a havi 328 ezer forintot is meghaladta. A havi bruttó átlagjövedelem tekintetében második helyen a Corvinus áll kicsivel több mint 313 ezerrel, míg a harmadik pozíciót a KRE foglalja el közel 313 ezer forinttal. 

A képzési terület valamely szakán alapképzésben diplomát szerzők 70 százaléka kezd dolgozni a végzést követően, átlagosan 1,9 hónapon belül. A végzettek 68 százalékának sikerül diplomás munkakörben elhelyezkednie, ez az arány a PTE-n (81 százalék) és a PPKE-n (80) végzettek között a legmagasabb.

Az alapképzést elvégzők körülbelül 21 százaléka dönt úgy, hogy a végzést követően munka mellett folytatja a tanulmányait is, ez az arány az SZTE-n (27 százalék) és a Corvinuson (26) a legmagasabb.

 

A top  egyetem 

Az SZE-n diplomát szerzők havi bruttó átlagjövedelme közel 328 ezer forint, ezzel az intézmény a végzést követően elérhető várható diplomás pályakezdő bért vizsgáló képzési területi ranglistánk első helyét foglalja el. A végzést követően a diplomások magas arányban (73 százalék) végeznek diplomás munkát.

A Corvinuos diplomát szerzők havi bruttó átlagjövedelme több mint 313 ezer forint, ezzel az egyetem a képzési területi ranglista második helyére került. A végzést követően a diplomások körülbelül kétharmadának sikerül diplomás munkakörben elhelyezkednie. A Corvinus a társadalomtudományi képzési terület tekintetében a nagyobb képzőintézmények közé sorolandó: a 2017–18-as tanévben 294-en szereztek itt diplomát. A Corvinus hallgatói átlagosan 6,3 aktív félév alatt végzik el az alapképzést a társadalomtudományi képzési területen.

A KRE-n diplomát szerzők havi bruttó átlagjövedelme a Corvinus-szal szinte megegyezően közel 313 ezer forint, ezzel az intézmény a képzési területi ranglista harmadik helyét foglalja el. A végzést követően a diplomások 57 százalékának sikerül diplomás munkakörben elhelyezkednie. A KRE hallgatói átlagosan 6,1 aktív félév alatt végzik el az alapképzést a társadalomtudományi képzési területen (a ranglistánkon szereplő intézmények közül a KRE-n a legalacsonyabb ez a mutató).

 

A társadalomtudomány képzési területen végzettek munkaerőpiaci helyzete

A társadalomtudomány képzési területen alapképzésben végzettek magas aránya, közel 10 százaléka tanult külföldön is (például Erasmus-program keretében) a képzés alatt. A képzés során (a végzés előtt) a hallgatók körülbelül fele végzett szakmai, 67 százaléka nem szakmai munkát. 

A végzést követően a diplomások körülbelül 53 százaléka Budapesten vagy Pest megyében helyezkedik el és/vagy folytatja tanulmányait. Az alapképzést követően jellemzően a versenyszférában helyezkednek el (ez a végzettek 67 százalékára igaz), 21 százalékuk vállal munkát a közszférában és körülbelül 12 százalékuk nonprofit vagy egyéb jellegű foglalkoztatónál. 

Magas azon végzettek aránya a képzési területen, akik alkalmazottként vannak jelen a munkaerőpiacon (87 százalék). A munkájukkal összességében elégedettek a társadalomtudomány képzési területen diplomát szerzők (87 százalék).