Tudástár

Amit tudnod kell, ha élelmiszermérnöki szakra mennél

UNIside | 2023-05-19
Érdekel, miként állítják elő vagy tartósítják a különböző élelmiszereket, részt vennél új ízek kifejlesztésében? Szívesen dolgoznál az élelmiszeriparban, vonzanak az új technológiák? Jó vagy természettudományos tárgyakból, főként biológiából és kémiából? Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit az élelmiszermérnöki alapképzési szakról érdemes tudnod!

Élelmiszermérnöki végzettséggel hol helyezkedhetsz el?

Élelmiszermérnökként könnyen állást kaphatsz mindenféle élelmiszereket gyártó (például hús-, tej-, malom- és sütőipari) cégeknél a technológia, a gyártási sorok üzemeltetése, vagy új élelmiszerek (ízek) kifejlesztése terén.

Emellett az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szakmai közigazgatási feladatok ellátása terén is kamatoztathatod tudásod. Dolgozhatsz élelmiszerellenőrző állomásoknál az élelmiszertermeléssel és -forgalmazással kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátásában. Továbbá fogyasztóvédelem terén is kaphatsz állást ezzel a diplomával.

Ezzel a végzettséggel leggyakrabban az alábbi munkaköröket töltik be: termelésirányító élelmiszeripari üzemekben; élelmiszeripari, minőségbiztosítási technikus; termékfejlesztő, élelmiszeranalitikus, fogyasztóvédelmi referens.

Milyen szakképzettséget ad az élelmiszermérnöki szak?

 • élelmiszermérnök

2023 szeptemberében az alábbi intézményekben indul el a képzés:

Ezekből a tantárgyakból légy erős, ha ezt a szakot választod:

Az alábbi érettségi vizsgatárgyak közül kettőt kell választani (közép vagy emelt szinten):

 • biológia
 • fizika
 • földrajz
 • informatika
 • kémia
 • matematika
 • természettudomány
 • egy idegen nyelv

Itt találod az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyakat és az ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyakat, amelyek beszámíthatóak jelentkezésnél, ha a:

Angolul a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen indul el a képzés 2023 szeptemberében ezen a néven: Food Engineering.

Négy hazai egyetemen indul el élelmiszermérnöki alapképzés 2023 szeptemberében. (Fotó: 123rf)

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Célszerű már eleve olyan középiskolát választanod, ahol indítanak azokból a tárgyakból tagozatos osztályt, amelyeket elfogadnak érettségi vizsgatárgynak a felvételinél. De egy nem tagozatos középiskolában is előnyre tehetsz szert, ha az utolsó két évedben fakultációnak választod ezeket a tárgyakat.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok. Vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak. Szakképzésért intézményi pontot azonban továbbra is adhatnak majd az egyes egyetemek.

Képzési terület:

Képzési idő:

 • 7 félév

Milyen specializációi vannak a képzésnek?

Intézményenként változhat az, hogy milyen specializációra van lehetőséged ezen a szakon. Az egyes egyetemeken többek között ilyen specializációkra számíthatsz:

 • állatitermék technológia,
 • árukezelési technológiák,
 • borászati és üdítőitalipari technológia,
 • élelmiszer-kereskedelem,
 • élelmiszertechnológiai automatizálás és digitalizáció,
 • édesipari és zsiradékipari technológiák,
 • sör- és szeszipari technológia,
 • sütő és tésztaipari technológiák,
 • táplálkozás-élelmiszertechnológia,
 • tartósítóipari technológiák.

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • az élelmiszermérnöki szakmát megalapozó természettudományi diszciplínák (matematika, fizika, kémia, biológia)
 • az élelmiszerekben a feldolgozás és tárolás alatt lejátszódó folyamatok megértését szolgáló általános szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, általános mikrobiológia, ipari mikrobiológia)
 • mérnöki (műszaki) alapozó ismeretkörök (gépészeti ismeretek, élelmiszer-ipari művelettani ismeretek, méréstechnika és automatizálás, elektrotechnika, informatika)
 • élelmiszerlánc-biztonsági szaktudást adó ismeretek (élelmiszer-analitika, élelmiszer mikrobiológia és higiénia, élelmiszerlánc-biztonság, élelmiszer-ipari minőségirányítás)
 • gazdaságtani és kommunikációs ismeretek (közgazdaságtan, élelmiszer-ipari gazdaságtan, élelmiszer-ipari marketing, folyamatszervezés, élelmiszer-termelés és -kezelés jogi szabályozása, tárgyalástechnika)
 • az élelmiszer-előállításhoz és -kezeléshez kapcsolódó speciális kompetenciákat nyújtó ágazati szakismeretek (árukezelési technológia, állatitermék-technológia, borászat és üdítőitalipari technológia, édes- és zsiradékipari technológia, sör- és szeszesipari technológia, sütő- és tésztaipari technológia, tartósítóipari technológia, élelmiszer-kereskedelem)

Italgyártó cégeknél is elhelyezkedhetnek élelmiszermérnökök. (Fotó: 123rf)

A szak gyakorlati követelményei:

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritériumfeltétel, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból.

Mit tud egy élelmiszermérnöki szakon végzett hallgató?

 • Ismeri az élelmiszer-előállítás során lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit.
 • Ismeri az élelmiszer-előállítás és -kezelés egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns élelmiszer-ipari szereplőket, azok funkcióit és az iparághoz kötődő folyamatokat.
 • Ismeri az élelmiszeripar fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, az élelmiszerek minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket az egészségtudatos táplálkozás vonatkozásában.
 • Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett élelmiszer-ipari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és műszereit, valamint ezek működését a gyakorlatban is.
 • Birtokában van az élelmiszer-technológiai és élelmiszerlánc-biztonsági problémák azonosításához szükséges ismereteknek.
 • Ismeri az élelmiszer-technológiai és élelmiszerbiztonsági problémák azonosításhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatok alapelveit.

Mivel foglalkozik egy élelmiszermérnök?

 • Képes élelmiszer-ipari nyersanyagok élelmiszerlánc-biztonsági kockázatainak felmérésére, értékmegőrző tárolására és azokból értéknövelő eljárások alkalmazásával biztonságos élelmiszerek előállítására, tartósítására, forgalmazására.
 • Élelmiszer-ipari nyersanyagok élelmiszerlánc-biztonsági kockázatait méri fel a biztonságos élelmiszerek előállítása, tartósítása, forgalmazása terén.
 • Környezetvédelmi és egészségvédelmi előírások figyelembevételével laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatokat végez, gépeket és berendezéseket működtet az élelmiszer-előállítás teljes területén.
 • Részfeladatok lát el a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében.
 • Képes az élelmiszer-ipari folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, minőségügyi rendszerének alkalmazására.

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

Teljes kreditérték beszámításával vagy meghatározott kreditek teljesítésével agrár képzési területen az alábbi szakokon tanulhatsz tovább mesterképzésben:

 • állattenyésztő mérnöki
 • élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
 • élelmiszermérnöki
 • fenntartható takarmányozás
 • kertészmérnöki
 • környezetgazdálkodási agrármérnöki
 • mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki
 • szőlész-borász mérnöki
 • takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

Az agrár képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni.

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.