Uni

Szaktanári vélemény a történelem érettségiről

UNIside | 2023-05-10
Szeiman József történelem szakos tanár értékelése a 2023-as középszintű történelem érettségiről a Uniside számára.

A középszintű történelem érettségi feladatsorok ritkán tudnak igazán nagy meglepetést okozni.

A történelem rettségi feladatok készítői egy erősen véges számú témát, évszámot, fogalmat és történelmi személyt tartalmazó, a kerettanterv és az érettségi követelmények által meghatározott kvázi listából tudnak válogatni. Legfeljebb a témák történettudományi ágak szempontjából aránytalan reprezentációjával szoktak problémák előfordulni. Ha például túl sok a gazdaság- vagy vallástörténeti feladat.

 

Ilyen volt az idei történelem érettségi

 

Ezt a helyzetet az idei történelem érettségivel sikerült elkerülni. A kereszténységgel és a középkori építészettel kapcsolatos első feladatokat szépen billentik egyensúlyba a felvilágosodáshoz fűződő kérdések. Előkerülnek a nagy klasszikusok, Hunyadi Mátyás, valamint az ipari forradalom. De indokolatlan lenne hátrahőkölni a trianonos, vagy épp a Szovjetunióról szóló feladatok kapcsán is.

 

A feldolgozandó források jól kerültek kiválasztásra, ismerősnek hatnak a tankönyvek, vagy korábbi érettségi feladatsorok lapjairól. (Fotó: tankönyvkatalógus.hu)

 

A feldolgozandó forrásokat jól választották ki, ismerősnek hatnak a tankönyvek, vagy korábbi érettségi feladatsorok lapjairól. A feladatok jellege – mondjuk így – kézenfekvő, zömük alapfogalmakra kérdez rá explicit módon. A történettudományi módszertannal többek között aktualitásuk miatt mérsékelten vizsgálható témák feladatai (mai magyar szociális ellátórendszer, EU) a hagyományoknak megfelelően ezúttal is inkább a szövegértési és képi forráselemző kompetenciára épülnek.

A történelem érettségi esszécímei ambivalens érzéseket válthattak ki a vizsgázókból. Julius Caesar egyeduralma (konkrétabb résztéma megjelölése nélkül) nehezen megfogható. Igaz, csak az eseményeket alakító tényezőben lehet bizonytalanság. Az auschwitzi koncentrációs tábor működéséről szóló feladattal az a balsejtelmem, hogy akik tanultak róla, sokkal általánosabban tették, és nem biztos, hogy mindenhol foglalkoztak a témával olyan mélységben, hogy a vizsgázók magabiztosan válasszák egyik esszéként.

A magyar történelmi témák jóval kedvezőbbnek tűnnek. Akik eljutottak a rendszerváltásig a középiskolai tanulmányok végére, számukra nem lehet gond a 16-os feladat. Hasonló a helyzet a reformkoros esszével is, bár az egyik forrás (a képpár) valójában forráscsoport, aminek kezelése és beépítése az esszébe okozhat nehézséget a vizsgázóknak.