Tudástár

Amit tudnod kell, ha táncművész szakra mennél

Magyar Krisztina | 2023-06-28
Érdekel a régi és új táncművészeti alkotások, a kultúra, az előadói feladatok? Szívesen tanulnál művészeti területen? Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit a táncművész alapszakról érdemes tudnod.

Táncművészi végzettséggel hol helyezkedhetsz el?

A táncművészek képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. Alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. Az itt szerzett képesítéssel leginkább színházakban tudsz elhelyezkedni. A leggyakrabban betöltött munkakörök például színházi előadóművész, tánctanár, koreográfus.

 

Hírességek

Ismert magyar színésznő és táncművész Sztarenki Dóra. Budapesten született 1991-ben és a Magyar Táncművészeti Főiskolán diplomázott, később a táncpedagógus mesterképzést is elvégezte. Az HBO-n a Terápia című sorozat kedvéért egy időre felhagyott táncművészeti tevékenységével. 2018 óta a Centrál Színház tagja, filmekben és televíziós műsorokban is látható. 2018-ban Magyar Filmdíjat kapott legjobb női főszereplő kategóriában. 2019-ben megnyerte az RTL-en futó Konyhafőnök-Vip című főzőműsorát. 

 

Filmajánló: Rendkívül ismert és népszerű a 2010-ben bemutatott Fekete Hattyú című pszicho-thriller Natalie Portman, Mila Kunis és Vincent Cassel főszereplésével, amely egy tehetséges balerina táncművészi pályafutásáról szól. Az alkotást öt Oscar-ra és három Golden Globe díjra jelölték, Natalie Portman Oscar és Golden Globe-ot is kapott alakításáért, illetve a Brit Filmakadémia elismerését is átvehette. A film nemzetközi szinten is kiváló kritikákat kapott. A két színésznő hónapokat töltött a forgatások előtt a szerepre való fizikai és mentális felkészüléssel. 

 

Milyen szakképzettséget ad a táncművész szak?

 • Táncművész
  • klasszikus balett
  • magyar néptánc
  • moderntánc
  • kortárstánc
  • színházi tánc

 

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el ez a képzés:

Angolul jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem képzésein választhatod ezt a szakot Dance néven. 

 

Milyen feltételek szükségesek a bejutáshoz?

A felvételi követelmény egy szakmai gyakorlati vizsga teljesítése. Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézményektől kérhető. A vizsga díja 4000 forint.

 • A Magyar Táncművészeti Egyetemre a klasszikus balett szakirány első évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik
  •  a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
  •  a jelentkezéskor a köznevelésben legalább a 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak
  • érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik
  • és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.
 • A MTE-re magyar néptánc szakirány első évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik
  • az alkalmassági vizsgán megfeleltek (testalkat, fizikai adottságok, ritmusérzék, muzikalitás
  • és a gyakorlati vizsgán is megfelelnek (klasszikus balett, moderntánc alapokban jártasság
  • Teljesíti a következőket: vizsgáztató bizottság tagja által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok, kombinációk lehető leghitelesebb megismétlése, valamint rögtönzés táncanyagokból, amelyet a vizsgabizottság határoz meg.
 • A MTE-re színházi tánc alapszakra azok jelentkezhetnek, akik
  • érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik
  • a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak
  • megfelelnek az alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsgán. A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.
 • A MTE-re moderntánc alapszakra azok jelentkezhetnek, akik
  • érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik
  • a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak
  • megfelelnek az alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsgán
  • szakgimnáziumban (szakközépiskolában) a klasszikus balett, a moderntánc, a kortárstánc, a modern társastánc vagy a divattánc formanyelvét megtanulta, táncos végzettséget szerzett, vagy ezeknek megfelelő tudással rendelkezik.
 • A MTE-re társastánc alapszakra azok jelentkezhetnek, akik
  • érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik
  • a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak
  • megfelelnek az alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsgán (tánckészségek és képességek vizsgálata. ritmusgyakorlat, mozgásmemória, standard és latin-amerikai táncok koreográfiának eltáncolása zenére, szólóban, saját nemnek megfelelően, tételhúzás alapján.
 • A Budapest Kortárstánc Főiskolára a felvételire a határidő előtt az intézmény honlapján feltöltött online kérdőív alapján hívják be a jelentkezőket, ahol a hagyományos és újító tánctechnikák terén szerzett jártasságot, a sikeres előadóművészi pályához szükséges testi, szellemi és lelki alkati alkalmasságot vizsgálják. A hagyományos és újító tánctechnikák ismerete, a hozott mozgási adottságok, a tanulási stratégiák, a koncentrációképesség, a kulturális horizont, az alkotóképesség, az egészséges életmód állnak a figyelem középpontjában.

 

 • További vizsgatárgyakat itt találsz a szak leírásában, amelyek beszámíthatóak jelentkezésnél, ha a:

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok, vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak.

A táncművészek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. (Fotó: 123RF)

Képzési terület:

 

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 6 félév

Milyen specializációi vannak, és azoknak milyen szakterületei?

 • klasszikus balett
 • magyar néptánc
 • moderntánc
 • kortárstánc
 • színházi tánc

 

Mit tud egy táncművész szakon végzett hallgató?

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zene- és művészettörténet alapvető folyamatairól, melyek nélkülözhetetlenek a professzionális táncművész számára, és alapvető ismeretekkel rendelkezik a társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Átlátja a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a tánc- és társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal és az aktuális előadó-művészeti törvénnyel.
 • Magas szinten ismeri a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait.
 • Balett specializációval:
  • Jól ismeri a klasszikus balett formanyelvét, annak stílusirányzatait a romantikától, a klasszicizmuson át a modern-, és kortárs irányzatokig, ezen kívül átfogó ismeretekkel rendelkezik a táncművészet egyéb, a balettrepertoárban is előforduló ágazatai tekintetében (modern-, és kortárstánc technikák, néptánc, társastáncok, improvizáció).
  • Ismeri a magyar és nemzetközi táncművészeti életet a hagyományoktól kezdődően a kortárs törekvésekig.
 • Néptánc specializációval:
  • Szintetizáló, analizáló ismeretekkel rendelkezik a néptánc hagyományainkról, ismeri a tánctípusok jellemző mozgásanyagát, a táncok szerkezetét, képes az adott tánctípus különböző táncdialektusokban megjelenő formáinak művészi színvonalon való bemutatására.
  • Birtokában van a néptánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelv terén szerzett technikai képzettségnek.
  • A néptánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai, illetve a nemzetközi táncművészeti életet, hagyományokat, kortárs törekvéseket.
  • Ismeri és műveli a művészetét kiegészítő technikákat (Molnár technika, klasszikus balett, modern tánctechnikák).
  • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.
 • Moderntánc specializációval:
  • Tudja és magas fokon elsajátítja a különböző modern- és kortárstánc technikák stílusjegyeit és technikai elemeit (pl.: Graham technika, Limón-technika, Laban technika, Cunningham-technika, Jazz-technika, Art-jazz, Kontakt technika, Flying Low technika, Release technika, Partnering, Gaga-technika, Improvizáció).
  • A szakirány követelményeinek megfelelő szinten ismeri és magas fokon elsajátítja a klasszikus balett lépésanyagát, stílusjegyeit és technikai elemeit.
  • Birtokában van a moderntánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek terén szerzett technikai képzettségnek.
  • A moderntánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai és nemzetközi táncművészet hagyományait és kortárs törekvéseit.
  • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a táncművészethez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (a zene-, a képzőművészet, az irodalom- és a színháztörténet terén), melyek segítik előadói szerepformálásában.

A táncművészek átlátják a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit, távábbá ismerik a táncművészet több formanyelvét, azok stílusirányzatait. (Fotó: 123RF)

Mivel foglalkozik egy táncművész?

 • Magas szintű gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • Képes a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, táncművek önálló értékelésére.
 • Felismeri a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, helyesen állapítja meg a mozdulatok térbeliségét, időbeliségét, erőbeliségét.
 • Tudását képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló, független társulat) keretek között is.
 • Gyakorlatban is alkalmazza a tánc- és társművészetek etikai normáit.
 • Balett specializációval:
  • Közreműködik professzionális balettegyüttesekben, illetve táncegyüttesekben táncművészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben vesz részt
  • Előadói tevékenysége során közvetíti a táncművészet – elsősorban a balettművészet – és a társművészetek értékeit mások számára
 • Néptánc specializációval:
  • Képes alkalmazni a néptánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelv terén szerzett technikai képzettségét.
  • Képes az adott tánctípus különböző táncdialektusokban megjelenő formáinak bemutatására, rögtönzésére.
  • Alkalmas adott táncanyagokból összeállított koreográfiák elsajátítására, hiteles interpretálására, művészi kivitelezésére, valamint stilisztikai különbségek megjelenítésére, előadói kvalitásuk kiaknázására, színészi képességeik szintetizálására.
  • Professzionális táncegyüttesekben néptánc-művészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben vesz részt.
 • Moderntánc specializációval:
  • Felismeri a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, mozgásanyagában helyesen alkalmazza a tér-idő-energia alapvető összefüggéseit.
  • A gyakorlati és elméleti ismeretanyag elsajátításával képessé válik a különböző tánctechnikák differenciáinak érzékelésére, a szakszavak helyes használatára.
  • Magas minőségben képes különböző formanyelvek és tánctechnikák elemeit ötvöző koreográfiák elsajátítására és hiteles tolmácsolására, előadóművészi kvalitásai és színészi képességei szintetizálásának felhasználásával.

 

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

Olyan mesterképzéseken tudsz továbbtanulni, mint Design- és művészetmenedzsment, dokumentumfilm-rendező művész, Film- és médiaproducer, Fotográfia, Klasszikusbalett-művész, Kodály-zenepedagógia, Kodály-zenepedagógia, Kortárstánc művész, Néptáncművész, Bábművészeti bábművész szakok. A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz, ez esetben kreditbeszámításra is van lehetőséged. 

A művészeti képzésekkel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.