Uni

Szaktanári vélemény az angolérettségiről

UNIside | 2023-05-11
Mongyi Norbert angoltanár értékelése a 2023-as középszintű angol érettségiről.

Az angolérettségi idei feladatait vesszük sorba a következőkben.

Olvasott szöveg értése

Az idei angolérettségi olvasott szöveg értése vizsgarész első feladatában egy városi könyvtár weboldaláról származó gyakran ismételt kérdésekkel és a hozzájuk tartozó válaszokkal találkoztak a vizsgázók. Feladatuk az volt, hogy a megadott válaszokhoz párosítsák a gyakran feltett kérdéseket. A vegyesen szereplő eldöntendő és kiegészítendő kérdéseket a megadott válaszok alapján lehetett kiválasztani. A második feladatban a Kilimandzsáró hegymászói számára biztosított internetszolgáltatásról olvashattak egy szöveget a vizsgázók. Hat mondatot kellett a lyukas szövegbe visszailleszteni. A harmadik feladatban szabadulószobákról szóló rövid leírások alapján kellett hat mondat első felét a második felükhöz párosítani. Az utolsó feladat szövege egy kutatás eredményeiről számol be. A szöveg után hét állítás tartalmáról kellett eldönteni, hogy a szöveg alapján igaz vagy hamis-e, vagy esetleg a szövegben nem került kifejtésre. Mind a négy feladat a korábbi években megszokott feladattípusokat használta, az érettségi követelményeknek megfelelő hosszúságú és nyelvi szintű szövegekkel dolgoztak a vizsgázók.

Nyelvhelyesség

Az angolérettségi nyelvhelyességet mérő vizsgarész első feladatában zárójelben megadott szavak megfelelően képzett alakjával kellett kiegészíteni a légiutaskísérők munkájáról szóló szöveget. A következő feladatban egy Theodore Roosevelt életéről szóló anekdotát kellett kiegészíteni a listán megadott szavak közül nyolccal. A megadott szavak vegyes szófajúak, a szövegkiegészítős feladat valódi nyelvhasználati tudatosságot mért. Szintén szövegkiegészítős feladat volt a harmadik is ebben a vizsgarészben, de ezúttal a Dr. Jane Goodall-ról mintázott Barbie babáról szóló lyukas szöveget a vizsgázóknak önállóan kellett egy-egy szóval kiegészíteni. A nyelvhelyességet mérő feladattípusok közül ez szokott a legnehezebb lenni, de mindegyik feladat a követelményekben meghatározott nyelvi szinthez igazodott.

Ma angol nyelvből mérették meg magukat az érettségizők. (Fotó:123RF)

Hallás utáni szövegértés

A hallás utáni szövegértés feladatrészben a vizsgázók először a cukor kultúrtörténetéről szóló szöveget hallottak. Feladatuk az volt, hogy a hiányos mondatokat egyetlen elhangzott szóval vagy számmal egészítsék ki. Ebben a feladatrészben helyesírási hibáért csak akkor lehet pontot veszteni, ha a vizsgázó által beírt szó felismerhetetlen, tehát például a többes szám elhagyásáért nem jár pontlevonás. A második feladatban elhangzó szöveg a Sutton Hoo-ban található hajósírról szóló interjú volt. A megadott állításokról kellett kétszeri meghallgatás után eldönteni, hogy igazak, hamisak, vagy a hangzó szövegben nem szerepelt az adott állítás. Végül igaz barátságról szóló történet meghallgatásával zárult ez a feladatrész. A vizsgázók a hallott szöveg alapján három-három lehetőség közül választották ki a megadott mondatok második felét.

Íráskészség

A középszintű írásbeli vizsga utolsó feladatrészét idén is az íráskészséget mérő két feladat alkotta. Az első, rövidebb feladatban 80-100 szó terjedelemben kellett egy angol barátnak üzenetet írni. Az informális szövegben meg kellett köszönni a meghívást az egy napos programra, a négy megadott programból kettőt kellett választani és megindokolni a választást, valamint megérdeklődni, hogy mikor kezdődnek és meddig tartanak a kiválasztott programok. A második, hosszabb feladatban 100-120 szóban kellett egy válaszkommentet írni egy online fórumon olvasott problémára. Meg kellett osztani a fórumbejegyzést író Elizával, hogy a vizsgázó került-e már hasonló helyzetbe, leírni, hogy mit gondol a vizsgázó a házon belül tartott kisállatok és a higiénia kapcsolatáról, hogyan lehet kényes témákról beszélni egy párkapcsolaton belül, valamint megosztani a vizsgázó tanácsát arról, hogy miként járjon el Eliza a problémát okozó ügyben. A rendelkezésre álló idő alatt kellett szótár használatának engedélye mellett megírni a két szöveget. Összességében az idei angol középszintű írásbeli érettségi jól illeszkedik az előző években látottakhoz. Változatos műfajú és témájú szövegekkel kellett a vizsgázóknak foglalkozni, megértésükhöz nem volt szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.