Uni

Ösztöndíjak – van amit akár az első félévben is lehet igényelni

UNIside | 2023-08-15
A felsőoktatásban több különböző típusú ösztöndíj és támogatás létezik, amik segíthetnek a tanulmányaid finanszírozásában. A teljesítmény alapú ösztöndíjak általában csak felsőbb éves hallgatók számára elérhetők, de a szociális alapúak között van olyan, amik az egyetemre éppen beiratkozók számára is megpályázható.

Szociális alapú ösztöndíjak

A szociális alapú ösztöndíjak a rászoruló nappali tagozatos, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók számára nyújtanak támogatást. Ezek leginkább havi folyósításúak, amikre minden aktív félévben újra kell pályázni, de létezik rendkívüli esetben pályázható ösztöndíj is.

 • Rendszeres szociális támogatás
  Ennek mértékét a felsőoktatási intézmény állapítja meg a hallgató szociális helyzete alapján. A pályázatot nyert hallgató a folyósítást öt hónapon keresztül kapja, a pályázatot minden megkezdett aktív félévben be kell nyújtani. Az elbírálás során figyelembe veszik többek között a háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelmét, a pályázó családi helyzetét (árva, félárva), hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét, a pályázó, vagy a vele egy háztartásban élők egészségügyi kiadásainak összegét, a lakóhely és a felsőoktatási intézmény közötti távolságot. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása a diákjóléti bizottságok hatáskörébe tartozik, így az adott intézményen belül őket érdemes felkeresni a pályázat részleteivel kapcsolatban.
 • Rendkívüli szociális önsztöndíj
  Ez a támogatás szintén intézményi hatáskörben szabályozott. Az ösztöndíjra való pályázat olyan nem várt, az életkörülményeket megváltoztató változás esetén nyújtható be, mint pl. tartós betegség, az eltartó elhalálozása, gyermekszületés.
 • Alaptámogatás
  Minden magyar állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, rászoruló hallgató (fogyatékossággal élő, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva és félárva) megpályázhatja az első félévre való beiratkozáskor az Alaptámogatási ösztöndíjat, ami az iskolakezdést segíti.
 • Bursa Hungarica
  Ez egy felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók tanulmányainak támogatása. A Bursa Hungarica-t önköltséges képzésben részt vevő fiatalok is elnyerhetik. Az ösztöndíj két részből áll össze: az egyiket a lakhelyed szerinti települési vagy megyei önkormányzat, a másik felét pedig a felsőoktatási intézmény biztosítja. A pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzat vagy az egyetem honlapján tájékozódhattok.

Szociális és teljesítmény alapú ösztöndíj egyaránt elérhető. (Fotó: 123RF)

 

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

A teljesítmény alapú ösztöndíjakhoz vagy szorgalomra és jó tanulmányi eredményre, vagy kiemelkedő eredményekre van szükséged.

 • Tanulmányi ösztöndíj
  Tanulmányi ösztöndíjban csak államilag támogatott nappali képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. A tanulmányi ösztöndíjat nem szükséges megpályázni, tanulmányi eredmény (pl. kreditindex, átlag, szakátlag) alapján kerül kiutalásra.
 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
  A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra államilag támogatott és önköltséges nappali tagozatos hallgatók is pályázhatnak, akik a pályázati feltételeknek
 • Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
  Az ösztöndíjra minden nappali tagozatos hallgató pályázhat, aki a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti tevékenységet végez.
 • Közéleti ösztöndíj
  A közéleti ösztöndíj pályázat feltételeit az adott felsőoktatási intézmény határozza meg, de általánosságban elmondható, hogy azok a hallgatók nyerhetik el, akik az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végeznek.

 

Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez a gyűjtés csak egy áttekintés, a pontos lehetőségekről érdemes a saját egyetemed honlapján, tanulmányi osztályán tájékozódni!