Munka

Milyen képzéseket igényelnek a pedagógusok manapság?

Haiman Éva | 2023-03-09
A Makovecz Campus Alapítvány Képzési Intézete 2022 végén több ezer intézményt keresett meg, hogy mondják el véleményüket, igényeiket a pedagógusok jövőbeni lehetséges továbbképzéséről. A válaszokat a Társadalomkutató Kft. összegezte.

A 2021-ben létrejött Makovecz Campus Alapítvány kiemelt feladata, hogy minél több pedagógus számára elérhető továbbképzéseket valósítson meg, kiváló szakmai tartalommal.

A Makovecz Campus Alapítvány Képzési Intézete 2023 első félévétől 30 órás akkreditált (PAT) továbbképzésekkel várja a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és vezetők jelentkezését.  A cél, hogy a nevelés, az oktatás, a személyiségfejlesztés területén korszerű segítséget kapjanak. A képzések fejlesztését a pedagógusok körében végzett kutatások előzték meg.

 

A felmérés háttere

A Makovecz Campus Alapítvány tavaly év végén több ezer intézményt keresett meg, hogy mondják el véleményüket, igényeiket a pedagógusok jövőbeni lehetséges továbbképzéséről.

A Társadalomkutató Kft. által készített felmérésben a köznevelés különféle területein dolgozó pedagógusok vettek részt. Elmondták milyen típusú és témájú továbbképzéseken vennének részt szívesen. Valamint azt is, hogy milyen formában képzelik el a számukra kötelező továbbképzéseket.

 

A széleskörű kutatás előtti fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült: nagy szükség lenne gyakorlatorientált foglalkozásokra. (Fotó: 123rf)

 

Az online kérdőíves kutatást megelőzően 6 fókuszcsoportos interjúra is sor került, a köznevelési intézménytípusok, illetve munkakörök szerint bontott beszélgetések formájában. Az online kérdőívet végül 1032 intézményvezető, szaktanár, tanító és óvodapedagógus töltötte ki.

 

Milyen továbbképzést preferálnak a pedagógusok?

A széleskörű kutatás előtti fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült: nagy szükség lenne gyakorlatorientált foglalkozásokra. Olyanokra, amelyek interaktívak, valódi változást generálnak, tehát a mindennapi iskolai élet problémáira adnak korszerű, kreatív válaszokat. Nézzük ezeket.

  • Nagy érdeklődés mutatkozik a módszertani, az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének-oktatásának támogatását segítő, illetve a kommunikációt és együttműködést segítő kurzusok iránt.
  • A pedagógusok szívesen foglalkoznának tehetséggondozással, mélyítenék tudásukat az informatika és a mentálhigiéné területén.
  • Olyan képzésekre is elmennének, ahol a nevelőtestületi kommunikáció javítása a cél. A tanulói együttműködés, kommunikációs készségfejlesztés érdekében is várnának szempontokat.
  • Az óvodapedagógusok a meseterápia, a drámapedagógia, a zeneterápia, az élménypedagógia képzéseknek örülnének.
  • Az általános iskolai tanítók és a gyógypedagógusok fontosnak tartják, hogy a különleges igényű (SNI/BTMN/ADHD/autizmus spektrumú) gyermekek támogatásához kapjanak több segítséget.
  • Az általános iskolai tanárok és a szakgimnáziumok oktatói körében a digitális kompetencia fejlesztését célzó képzésekre van igény.
  • A gimnáziumi tanárok szívesen képeznék magukat a módszertan területén, illetve a tanári és tanulói kommunikációt javító képzésekre kíváncsiak.
  • Az intézményvezetők és helyetteseik a menedzsment , a vezetői kompetenciák fejlesztése és a konfliktuskezelés témakörében keresnek továbbképzéseket.

Ami a képzések formáit illeti, a megkérdezettek a fizikai jelenlétet igénylő, nem pedig az online kurzusokat részesítik előnyben. Véleményük szerint ezek nemcsak hatékonyabbak, hanem a szakmai ismeretségi kör bővülése, és az interaktivitás is előnyt jelent a pedagógusok számára.

 

(Forrás: Makovecz Campus Alapítvány Képzési Intézete)

A pedagógusok önbizalmát is növelni kell

A tanárok nem csak szakmai oldalról szorulnak segítségre. Egy átfogó országos kutatás megerősítette azt a tapasztalati tényt, hogy a magyaroknak nemzetközi mércével mérve alacsony az önértékelésük. A Business Coach Kft. vizsgálata szerint az átlagnál is alacsonyabb a pedagógusok és a diákok önbizalma. Ezért az ÖNbizalomNövelde néven indított programsorozat fókuszába ez a két célcsoport került.