Tudástár

Amit tudnod kell, ha szociális munka szakra mennél

UNIside | 2023-03-15
Fontos számodra a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés elleni fellépés? Az emberi jogok védelme és a társadalmi igazságosság? Segíteni akarsz másokon? Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit a szociális munka alapszakról érdemes tudnod!

Szociális munka végzettséggel hol helyezkedhetsz el?

Szociális munkásként állami és magán segélyszervezeteknél helyezkedhetsz el leginkább. A legjellemzőbb munkakörök, amelyeket ezzel a végzettséggel betölthetsz: szociális munkás és tanácsadó, szociális segítő, szociális gondozó, szakgondozó, szakképzett oktató vagy nevelő. De gyakori, hogy magasan képzett ügyintéző vagy irodai adminisztrátor lesz valaki diploma után.

A legjellemzőbb munkakörök e végzettséggel: szociális munkás és tanácsadó, szociális segítő. (Fotó: 123rf)

Igazán szerteágazó, hogy mennyiféle munkakörben lehet elhelyezkedni ilyen végzettséggel. Családgondozó, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat-vezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális szakértő vagy tanácsadó is lehetsz. Munkáddal segíthetsz családoknak, iskoláknak, időseknek, kórházaknak, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, különböző hátrányos helyzetű közösségeknek.

 

Híres történelmi és irodalmi szociális munkások

A szociális munka anyjának Jane Addamset tekintik, aki 1931-ben Nobel-békedíjat is kapott. Fontos úttörő volt a szociális munka és a női választójog megszerzésének történetében az Egyesült Államokban.

Természetesen hazánkban is akadtak olyan jótékonysági szervezetek, amelyek a társadalmat próbálták segíteni. Bohusné Szőgyény Antónia az 1800-as években három évtizedig volt a Pesti Jótékony Nőegylet elnöke. Óvodát és iskolát alapított Világoson, a lányok taníttatását támogatta. A Magyar Királyi Tanítónő Képezde első igazgatónőjének is őt nevezték ki. 1844-ben, amikor a Maros elöntötte Aradot, gyűjtést rendezett az árvíz áldozatainak segítésére és a helyreállítási munkálatokra. 1848-ban a honvédeket segítette ruhával, élelemmel, férje kastélyában pedig kórház működött. A szabadságharc leverése után is segítette a volt honvédeket, emiatt Haynau többször magához hívatta.

Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van (Fotó: 20th Century Fox)

A filmekben is gyakran feltűnnek szociális munkások, még ha elsőre nem is gondolunk bele, hogy mennyi alkotásban is láthatjuk őket. A Szabadítsátok ki Willyt! családi filmben a kis Jesse szociális munkása Dwight Mercer volt. A Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van vígjátékban is felbukkan egy kissé szigorú szociális munkás, Mrs. Sellner. A Netflix-sorozatok között is akad, amelyikben az egyik karakter egy szociális munkás, a Travelers minisorozatban David egy jövőből jött lánnyal, Marcyval gabalyodik össze.

 

Milyen szakképzettséget ad a szociális munka szak?

 • Szociális munkás.

 

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el ez a képzés:

Angolul jelenleg az PTE képzésén választhatod ezt a szakot Social Work néven.

 

Ezekből a tantárgyakból légy erős, ha ezt a szakot választod:

Egy szociális munkás képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Érdemes olyan technikumot vagy szakközépiskolát választanod, ahol egészségügyi és szociális képzéseket indítanak. Ilyen például a Semmelweis Egyetem szociális technikuma vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskolája.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok. Vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak. Szakképzésért intézményi pontot azonban továbbra is adhatnak az egyes egyetemek.

 

Képzési terület: 

 

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 7 félév.

 

Milyen specializációi vannak, és azoknak milyen szakterületei?

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret. Intézményenként változnak a lehetőségek.

 

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • a szociális munka elmélete és gyakorlata,
 • szociológia tudományok,
 • állam és jogtudományok,
 • közgazdaságtudományok,
 • társadalom-és szociálpolitika,
 • bölcsészettudományok,
  • (pszichológia, neveléstudomány),
 • orvostudományok,
  • (egészségtudomány).

 

Milyen gyakorlati követelményei vannak a szaknak?

A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok. Az összefüggő legalább egy féléves gyakorlatnak és a terepgyakorlatoknak, illetve az összefüggő szakmai gyakorlatnak kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok is a részei.

Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett. Tereptanár irányításával valósul meg.

A legalább egy féléven (12-15 héten) keresztül – heti 4 napon, heti 24 órában – folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

 

Mit tud egy szociális munka szakon végzett hallgató?

 • Ismeri a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét.
 • Tisztában van a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőkkel, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre.
 • Érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat.
 • Ismeri a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket. Továbbá a a kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez kapcsolódóan a kisebbségi egyéni és közösségi jogokat.
 • Jártas a szociális szolgáltatási rendszer, a közszféra, valamint a magánszféra – ezen belül civil-, egyházi, piaci szféra – rendszereit illetően. Átlátja a szociális szervezetek működését és abban a szociális szakemberek szerepeinek, tevékenységének formáit.

A szociális munkás szükségletfelmérést végez, az egyén és környezete közötti folyamatokat, kölcsönhatásokat, problémákat elemzi.

Mivel foglalkozik egy szociális munkás?

 • Eligazodik a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között. Képes új szolgáltatások kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében.
 • Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra.
 • Szükségletfelmérést végez, az egyén és környezete közötti folyamatokat, kölcsönhatásokat, problémákat elemzi.
 • Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét.
 • Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel.
 • Áttekinteni a szociális munka szakterületeinek dokumentációit, a kapcsolódó szakmai feladatokat.

 

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

Mesterképzésen elsősorban olyan szakokon tanulhatsz tovább, mint: egészségügyi szociális munka, szociális munka, kisebbségpolitika, közösségi és civil tanulmányok, kulturális antropológia, szociálpedagógia, szociálpolitika vagy szociológia szak. A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz.

 

A társadalomtudományi képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.