Rangsorok

Pedagógusképzés képzési terület

UNIside | 2022-09-19
Ez a cikk az UNI 2022 nyári kiadványában jelent meg.

Alapképzési szakok

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő szak
  • gyógypedagógia szak
  • konduktor szak
  • óvodapedagógus szak
  • szakoktató szak
  • tanító szak

Osztatlan mesterképzési szak

  • osztatlan tanári képzés szak

 

A pedagógusképzés képzési terület 6 alapképzési, míg egy osztatlan mesterképzési szakot kínál. A havi bruttó átlagjövedelem tekintetében a legmagasabb fizetésre: 

  • az osztatlan tanári képzés (262 ezer forint) és 
  • a konduktor szak (248 ezer forint)

diplomásai számíthattak a 2019-es adatfelvételkor. A képzési terület iránt érdeklődők szaktól függően több felsőoktatási intézmény közül választhatnak, amelyek között megtalálhatók fővárosi és vidéki intézmények.

Intézményi ranglista

A diploma megszerzését követően elérhető átlagbért véve rangsorképző indikátornak.

A pedagógusképzés képzési területen a 2017/18-as tanévben végzettek havi bruttó átlagjövedelme (2019-es adatok alapján) mintegy 229 ezer forint, azonban eltérés mutatkozik az egyes intézmények között. Csak a nappalisokat nézve a legmagasabb fizetése az ME-n végzetteknek volt, esetükben ez az összeg a havi 279 ezer forintot is meghaladta. A havi bruttó átlagjövedelem tekintetében második helyen az SE áll közel 248 ezerrel, míg a harmadik pozíciót a GFE foglalja el 243 ezer forinttal. 

A képzési terület valamely szakán alapképzésben diplomát szerzők 88 százaléka kezd dolgozni a végzést követően, átlagosan 1,7 hónapon belül. A végzettek több mint 88 százalékának sikerül diplomás munkakörben elhelyezkednie.

Az alapképzést elvégzők 14 százaléka dönt úgy, hogy a végzést követően munka mellett folytatja a tanulmányait is, ez az arány az SZE-n (24 százalék), az EKKE-n (18) és az ELTE-n (17) a legmagasabb.

 

A top 3 egyetem 

Az ME-n diplomát szerzők havi bruttó átlagjövedelme közel 279 ezer forint, ezzel az intézmény a végzést követően elérhető várható diplomás pályakezdő bért vizsgáló képzési területi ranglistánk első helyét foglalja el. Magas azon végzettek aránya, akik diplomás munkakörben helyezkednek el (91 százalék), valamint kiemelendő, hogy az ME-n végzettek jellemzően nem folytatják tanulmányaikat a diplomaszerzést követően.

Az SE-n diplomát szerzők havi bruttó átlagjövedelme közel 248 ezer forint, ezzel az egyetem a képzési területi ranglista második helyére került. Az SE-nél is magas azon végzettek aránya, akik diplomás munkakörben helyezkednek el (90 százalék), azonban az ME-vel ellentétben az SE-n diplomát szerzők 10 százaléka dönt úgy, hogy munka mellett folytatja a tanulmányait.

A GFE-n diplomát szerzők havi bruttó átlagjövedelme közel 243 ezer forint, ezzel az intézmény a képzési területi ranglista harmadik helyét foglalja el. A GFE hallgatói a pedagógusképzés képzési terület valamely alapszakát átlagosan 6,7 aktív hónap alatt végzik el. A végzést követően a diplomások 89 százalékban végeznek diplomás munkát. 

 

A pedagógusképzés képzési területen végzettek munkaerőpiaci helyzete

A pedagógusképzés képzési területen alapképzésben végzettek 7 százaléka tanult külföldön is (például Erasmus-program keretében) a képzés alatt. A képzés során (a végzés előtt) a hallgatók körülbelül fele végzett szakmai, valamint 60 százaléka nem szakmai munkát. 

A végzést követően a diplomások magas aránya, körülbelül harmada Budapesten vagy Pest megyében helyezkedik el és/vagy folytatja a tanulmányait. Az alapképzést követően – a tanulmányok jellegéből adódóan is – jellemzően a közszférában helyezkednek el (ez a végzettek 68 százalékára igaz), 16 százaléka vállal munkát a versenyszférában és körülbelül 16 százalékuk nonprofit vagy egyéb jellegű foglalkoztatónál. Magas azon végzettek aránya a képzési területen, akik alkalmazottként vannak jelen a munkaerőpiacon (90 százalék). Munkájukkal összességében elégedettek a pedagógusképzési területen diplomát szerzők (82 százalék).

Címkék: átlagjövedelem   egyetem   GFE   képzés   ME   munkaerőpiac   pedagógus   rangsor   SE   tanár