Rangsorok

Ha orvos lennél, készülj magas elvárásokra – pontszámban is!

Halaska Gábor | 2023-01-26
Az orvos- és egészségtudomány képzési területre legutóbb 6000-en jelentkeztek első helyen, és a 77 százalék (4595 fő) sikeresen ugrotta át az akadályt, és nyert felvételt a választott képzésre.

Mennyi volt a minimum pontszám?

400 pont – ez volt a minimum az általános orvos és a fogorvos karokon, illetve szakokon.

Bekerülési arányok az orvos képzési területre

Hat egyetemen és azon belül majdnem 20 karon folyik orvos- és egészségtudományi képzés az országban.
A területen a legkeresettebb intézmény, a Semmelweis Egyetem (SE-EKK, SE-ETK, SE-FOK, SE-GYTK, SE-ÁOK) az összes jelentkező negyedét vonzotta be, akiknek valamivel több mint 60 százaléka kezdhette meg itt a tanulmányait.

Jelentős képzőhelynek számít még a Pécsi Tudományegyetem (PTE-ETK, PTE-GYTK, PTE-ÁOK), a Debreceni Egyetem (DE-EK, DE-FOK, DE-GYTK, DE-NK, DE-ÁOK) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE-ETSZK, SZTE-FOK, SZTE-GYTK, SZTE-SZAOK) 1000 körüli jelentkező számokkal és 80 százalék fölötti bejutási arányokkal.

Melyek az igazán népszerű szakok?

A képzési területen meghirdetett legnépszerűbb szak az általános orvos 2300 első helyes jelentkezővel, amelyre nagy a verseny, hiszen a jelentkezők csupán alig több, mint a fele került be a képzésre.

Most akkor kék a kereszt az orvos táskáján, vagy piros? ? (Fotó: 2023 UNI In&Out kiadvány)

A második legnépszerűbb a gyógytornász szak, ahová az 1000 főt meghaladó elsőhelyes jelentkezők 84 százalékát vették fel, a harmadik pedig a fogorvos szak, amelyen a 600 első helyes jelentkező nagyjából 60 százalékának sikerült a felvételi. A dietetikus szak közel 460 jelentkezővel szintén népszerű volt a területen, itt jóval magasabb, 90 százalék fölötti bejutási eséllyel lehetett számolni.

Ponthatárok az orvos szakokon

Az általános orvos és a fogorvos szakot 4 különböző intézményben, illetve karon hirdették meg, hasonló ponthatárokkal.

400 pont alatt ezekre sem lehetett bekerülni, a legmagasabb ponthatárok a Semmelweis Egyetemen (420 fölött) voltak.

A gyógytornászképzést 5 különböző intézményben, illetve karon hirdették meg, átlagosan 341-es ponthatárral, amelyben azonban nagy volt a szórás. A legkönnyebben az ME-ETK-ra (280 ponttal), a legnehezebben pedig az SE-ETK-ra (428 ponttal) lehetett bekerülni.
Dietetikus szak 3 különböző intézményben indult, itt is jelentősen eltértek a ponthatárok. A legkönnyebben a DE-NK-ra (280 ponttal), a legnehezebben pedig az SE-ETK-ra (398 ponttal) lehetett bekerülni.

Benned is így él az orvosok képe? (Fotó: 2023 UNI In&Out kiadvány)

Kiválóságok az orvos képzési területen

A legmagasabb pontátlagot (többletpontok nélkül) a területen a SE-ÁOK, a SE-FOK és az SZTE-SZAOK felvett tanulói hozták. Több, a területen képzést hirdető intézményben (PTE-ÁOK, DE-FOK, SZTE-SZAOK, SE-ÁOK és SE-FOK) is kiemelkedő, közel 100 százalékos volt a legalább egy tárgyból jeles értékelésű emelt szintű érettségivel bejutottak aránya. Többletpontok tekintetében az SZTE-ETSZK felvettjei teljesítettek a legjobban.

Ha a részletes rangsorok, pontszámok is érdekelnek, akkor vásárold meg kiadványunkat itt.

Nemzetköziség az orvosképzésben

Kifejezetten magas a nemzetközi diákok aránya e területen: a PTE-ÁOK, a DE-ÁOK, a DE-FOK, a SE-ÁOK és az SZTE-SZAOK tanulóinak több mint a fele külföldről érkezett. Emellett az SZTE-SZAOK, a DE-ÁOK és a DE-FOK hallgatóinak a képzési területi átlagnál jelentősen magasabb hányada vesz részt külföldi részképzésben.

Kutatói tevékenység

Kutatói tevékenység szempontjából magasan kiemelkedik a Semmelweis Egyetem, amely az utóbbi 5 évben megjelent közlemények számát és nemzetközi hatását tekintve is a legnagyobb teljesítményt hozta.

Diplomaszerzés után

Az általános orvostanhallgatók 69 százaléka munkát vállal, 7 százalékuk további tanulás mellett teszi ugyanezt. Ők rezidens orvosként, szakorvosjelöltként vagy orvosként helyezkednek el.
Az ápolás és betegellátás szakot végzettek 17 százaléka tanul tovább mesterszakon. A végzést követően a többség dolgozik (vagy tanul és dolgozik). Legnagyobb arányban gyógytornászként helyezkednek el a végzést követően, de jellemző az ápoló, a szülésznő és a mentőtiszti munkakör is. A fogorvosok legnagyobb része fogorvosként vagy fogorvosrezidensként kezd dolgozni. Általánosan jellemző a képzési területre, hogy a végzettek döntő része felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben dolgozik.

Alapképzési szakok

  • ápolás és betegellátás szak
  • digitális fogászati tervezés szak
  • egészségügyi gondozás és prevenció szak
  • egészségügyi szervező szak
  • orvosi diagnosztikai analitikus szak

Osztatlan mesterképzési szak

  • általános orvos szak
  • fogorvos szak
  • gyógyszerész szak