Munka

Tudod mi a te munkaértéked?

UNIside | 2022-11-22
Az értékek kutatásával a társadalomtudományok foglalkoznak. Most viszont nem a hagyományos erényekre gondolunk, mint a becsületesség, nagylelkűség vagy önzetlenség. A munkaértékek formálják a dolgozó emberek világlátását, preferenciáit, és hatást gyakorolnak munkavállalói viselkedésükre is.

A munkaérték kategóriába azok a szempontok tartoznak, amelyek után egy munkavállaló vágyakozik, és amelyekről úgy érzi, hogy karrierje során mindenképp teljesülniük kell.

Fotó: 123RF

Mi a munka célja?

Ha tágabb értelemben vizsgáljuk, a munkaértékek az egyes kultúrák központi magvát is képezik. A munka minden egyes civilizáció fennmaradásának szemszögéből nézve kulcsfontosságúnak tekinthető. Értelmezéseinek történeti megközelítését Weber adja, aki a munka felfogását az önkiteljesítés irányába mozdítja el. Az önmegvalósításhoz illeszkedik egy másik modell is, melyben Schwartz szerint a munka célja a siker vagy az ambíció. A különböző társadalmi rétegek eltérő munkafelfogása, munkához kapcsolódó értékei és attitűdjei más elméletekben is megjelennek.

 

A munkaérték csoportjai

A munkaértékek két talán legismertebb csoportját az extrinzik és az intrinzik munkaértékek jelentik.

  • Extrinzik esetén valamilyen cél elérése játszik szerepet. Emögött materiális dolgok állnak mint a jövedelemszerzés, a kiszámítható foglalkoztatottság, a jó munkakörülmények és a megfelelő mennyiségű szabadnapok és szünetek. A cél egy megfelelő életszínvonalra és egy kiszámítható életvezetésre irányul.
  • Az intrinzik ezzel szemben olyan belső hajlam, amelynél a tudás elérése, a fejlődés, az alkotás és élmények szerzése a cél. Az intrinzik munkaértékeknél fontos elemként jelenik meg az önállóság, függetlenség és a kezdeményezőkészség a munka területén, az egyéni fejlődés és a teljesítmény.

Ezekkel azért fontos tisztában lenni, mert az állásinterjúk során egyre gyakoribb kérdés a munkáltatói oldalról, hogy milyen értékeket tartunk fontosnak egy munkahely során. Te melyik csoportba tartozol?

Címkék: állás   karrier   munka   munkaérték