Uni

Minden harmadik mérnök az Óbudai Egyetemen végez

UNIside | 2022-09-26
Értékes tudást és jól hasznosuló diplomát szereznek az Óbudai Egyetemen végzett mérnökök és közgazdászok – hangsúlyozta Kovács Levente. Az intézmény rektora szerint merész, de jó döntésnek bizonyult a modellváltás, amely az oktatók számára hosszú távon megbízható és kiegyensúlyozott pályát, a hallgatóknak pedig inspiráló és az újdonságokra nyitott közösséget biztosít.

Ez az interjú az UNI 2022 nyári kiadványában jelent meg.

 

Az Óbudai Egyetem egyik legfontosabb jellemzője a gyakorlatorientált oktatás. Mit jelent ez konkrétan?

Intézményünkben – hagyományainkból is adódóan – mindig is arra törekedtünk, hogy gyakorlatorientált oktatásban részesüljenek a hallgatók. A karok mindegyikén jól felszerelt laborok, modern eszközök biztosítják ehhez a feltételeket. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk, az elméleti alapok átadását, de nálunk párhuzamosan már az első évtől – többnyire kisebb csoportokban – megkezdődik a gyakorlati oktatás is, amely több vállalati partnerünk révén duális képzéssel is kiegészül.

A nálunk végzettek értékes tudást szereznek, keresett szakemberekké válnak.

A diplomások több mint 90 százaléka egy hónapon belül el tud helyezkedni a saját, képesítése szerinti területen, ráadásul versenyképes, jó fizetéssel. A diákok számára fontos szempont lehet az is, hogy nem emelkedett a költségtérítéses képzések díja az elmúlt tanévhez képest. További vonzerőt jelenthet, hogy országos viszonylatban kiemelkedően magas ösztöndíj-lehetőségeket és nemzetközi tanulmányi programokat biztosít az intézmény.

Fotó: Kőhalmi Péter

 

Tavaly csatlakoztak a modellváltó egyetemekhez. Miben jobb ez, mint a korábbi rendszer?

A modellváltás az egyetemi autonómia garantálása mellett sokkal szabadabb gazdálkodást, erőteljesebb üzletiesítési lehetőségeket, a bürokratikus folyamatok csökkentését, valamint a bérezési és jutalmazási rendszer rugalmasabb alakítását teszi lehetővé. Az eltelt nyolc hónap minden egyetemi polgárunk számára új lehetőséget nyitott.

Műszaki felsőoktatási intézményként erre nagy szükségünk is van, mert itt a piac nagyon gyorsan változik, és ehhez idomulnunk kell a tantervünkben, a továbbképzésekben, a cégekkel kialakított együttműködésben, a kommunikációban.

Miután az elmúlt hónapokban a kuratóriumunkkal karöltve megalkottuk az új struktúrához szükséges jogi környezetet, ez év elején eddig soha nem látott mértékű béremelést valósítottunk meg, ami szintén az oktatás színvonalának emelkedéséhez vezet már középtávon is. Az eddigi munkánk egyik fontos eredménye, hogy annak ellenére nőtt az Óbudai Egyetemet első helyen választók száma, hogy országosan kevesebben jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe.

 

Az intézmény mindennapi működése szempontjából ez milyen változást jelent?

Fontos hangsúlyozni, hogy a kuratórium az egyetem operatív működésébe nem kíván beavatkozni, hanem azt ráhagyja a rektorra – aki szintén a testület tagja – és az intézmény szenátusára, ugyanakkor a stratégiai elvárásokat meghatározza, és természetesen stratégiailag is értékeli az eredményeket.

A kuratóriumnak inkább a szervezeti és a gazdasági autonómia területén van nagyobb mozgástere, hiszen éppen azért kapta a fenntartótól ezt a felelősséget és lehetőséget, hogy gazdaságilag is sikeresebben menedzselje az egyetemeket. A kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően azonban a felsőoktatási intézmények önállók, emellett a hallgatói önkormányzat autonómiája, szerepvállalása is sértetlen.

 

NÉVJEGY:

Kovács Levente

1977-ben született a Temesvártól száz kilométerre fekvő Resicabányán.

2000-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Temesvári Műszaki Egyetemen, majd egészségügyi mérnöki MSc-t a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2013-ban habilitált. Kutatási területe a modern irányításelmélet és az élettani szabályzások.

Tanított a Temesvári Műszaki Egyetemen, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetemen, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Meghívott előadója több, a világ élvonalába tartozó univerzitásnak, mint a National University Singapore, a Gent University, a Tsinghua University, a Stanford University, a Harvard University.

2015-ben ez EU kutatói aranyérmének számított ERC-pályázat nyertese.

2019. július 15-től rektorként irányítja az Óbudai Egyetemet.