Uni

METU, a nemzetközi alkotóegyetem

UNIside | 2023-01-30
„A szakmai elkötelezettséget tudatosítjuk a hallgatókban. Megéri őket partnerként kezelni. Az oktatás szempontjából nálunk inkább a mentor-mentorált viszony a jellemző. Ezért hoztuk létre az alkotóegyetem koncepciót, ami alatt alkotó emberek közösségét értjük” – fogalmazott Bachmann Bálint, a Metropolitan Egyetem (METU) rektora.

A Metropolitan Egyetem (METU) rektorával készült interjú a UNI in&out 2022 nyári számában jelent meg.

 

Jelenleg mit tart a METU legfontosabb folyamatainak?

Azt az építkezést, amelyben egyszerre dolgozunk az alkotóegyetemi koncepción, azaz a képzések tartalmi, módszertani fejlesztésén és oktatóink továbbképzésén. Az elmúlt időszakban negyven kutatót, oktatót vettünk fel, és hazai, valamint nemzetközi szinten is szeretnénk erősíteni a láthatóságunkat. Ehhez pedig az kell, hogy törekedjünk az akadémiai kiválóság szempontjából lényeges, a tudományosság, a publikációs aktivitás vagy a tehetséggondozás eredményességi mutatóinak javítására. Motivált oktatóink és újonnan létrehozott kutatóbázisunk jó alapot biztosít a kutatás, a fejlesztés és az innováció terén tervezett fejlesztéseinknek. Fontos lépés előtt állunk: előkészítjük a doktori szintű képzést, ami a tudományosság fontos fóruma lesz az egyetemen.

 

Vagyis erőteljesebb lépéseket tesznek a tudományos világ felé?

Igen. Eddig a Budapesti Metropolitan Egyetem ebben a kérdésben más stratégiát választott, nem az új tudás létrehozása volt a fontos. Inkább a gyakorlatorientáltságot, az alkalmazott tudományok egyetemének szerepéből fakadó korszerű tudásátadás állt a középpontban.

Nem tudjuk kivonni magunkat a kötöttségek alól, amelyek a hazai felsőoktatást túlszabályozottá teszik, és akár a nemzetközi versenyképességét is megnehezítik.

A METU mindig is a hazai tendenciától eltérően működött, a nemzetközi trendeket követte. Továbbra is ezen az úton kívánunk haladni, hangsúlyt helyezve az intézmény értékeire és az innovatív képzések meghonosítására vonatkozó hagyományaira.

Ugyanakkor meg kell felelnünk az akadémiai elvárásoknak, amihez tudományos tevékenységre hivatott munkatársakra és a kutatásokhoz megfelelő infrastruktúrára van szükség. Ezen feltételeket a METU-n mind megteremtjük a közeljövőben.

A STEAM területek – ahová az élettudományok, a matematika és a mérnöki képzések mellé felzárkózott a művészet is – munkaerőpiaci jelentősége egyre nagyobb, a potenciális hallgatóknál ez még nem csapódott le.

Nem biztos, hogy csak a magyar diákok között is legnépszerűbb szakmákban, azaz közgazdászként, kommunikációs szakemberként vagy jogászként érvényesülhetnek a legjobban a jövő szakemberei. Egyre fontosabbá válnak azok a képességek, amelyek a világ összetett problémáira keresve a választ, segítik a különböző szakmák és tudományterületek együttműködését.

A METU-n bevezetett átfogó fejlesztésünk, a myBRAND képzési módszerünk éppen arra kíván reflektálni, hogy a kommunikációs, az üzleti, a turisztikai és az alkalmazott művészeti szakok hallgatói egymással interakcióba kerüljenek, képesek legyenek egymás eltérő kompetenciáit közös projektjeikben hasznosítani.

 

Bachmann Bálint: az oktatás szempontjából nálunk a mentor-mentorált viszony a jellemző. (Fotó: UNI)

 

Erre épült korábban az az interdiszciplináris megközelítés, ahogy a METU elődjének, a Budapesti Kommunikációs Főiskolának a filozófiáját lehetett megragadni.

Az alkotóegyetemi koncepció kialakulása organikus folyamat volt. A tömegkommunikációt, a multimédiát, a digitális kommunikációs ismereteket és kompetenciákat átadó képzések meghonosítására alapították az akkori kis főiskolát százegynéhány hallgatóval és tucatnyi dedikált oktatóval. Ebből nőtte ki magát a mára hétezer tanulót számláló, a művelt képzési ágakban teljes portfólióval büszkélkedő egyetem, a METU. Magyar nyelvű képzéseinket megfelelő számú jelentkező esetén kivétel nélkül angolul is indítjuk.

Kommunikációs szakjaink mellett a gazdasági és a turizmussal kapcsolatos képzések a legnépszerűbbek. Tíz éve az alkalmazott, azon belül a vizuális művészetek teljes portfoliójának indításával a legnagyobb hazai művészeti képzőhellyé váltunk, ahová mintegy 1500 hallgató jár alap- és mesterképzésre.

 

Milyen előnyöket kap egy diák a METU-n?

Viszonylag kis létszámú csoportok alkotják az évfolyamokat. Interaktív, hallgatóközpontú, személyes hangvételű az oktatás. Ezt vittük tovább a személyes márkaépítésen alapuló, nemzetközi trendeket követő, myBRAND oktatási módszertannak nevezett komplex tartalmi fejlesztéssel. Ez a hallgatói énmárka építését jelenti, ami a gyakorlatorientált, portfólióalapú képzésre hangsúlyt helyező nemzetközi oktatási trenden alapul.

A METU összes képzési területén, minden szakon és szinten, a teljes képzési ciklusban, a képzés elejétől egészen a záróvizsgáig a tanulóink a saját szakmai portfóliójukat építik.

A program az oktatók képzésével indult, ahol tanáraink saját előremutató oktatási módszereiket építették be az egységes myBRAND tematikába.

Kiváló megoldások születtek annak érdekében, hogy a tanulók motivációját fenntartsuk a képzés teljes idejére. A célunk az, hogy a szak – amelyet hallgatóink a felvételi eljárás elején választottak maguknak – az egyetemi évek alatt hivatásukká váljon. Legyen világos számukra az egyes tantárgyak teljesítése során, hogy éppen milyen tudásra, kompetenciára vagy képességre tesznek szert a választott szakmájukban való érvényesülésük érdekében. Mindez könnyen beláthatónak és megvalósíthatónak tűnhet. Az elvek érvényre juttatása az élményalapú oktatás érdekében mégis alapvető tantervi és tartalmi változtatásokat igényelt. Az elmúlt három év azt mutatja, hogy a törekvéseink beértek, mára a myBRAND a működésünk alapja – ha úgy tetszik, a brandünk.

 

Hogyan éri el a METU, hogy az itt végzett fiatalok olyan keresettek a munkaerőpiacon?

Az egyetem számára létkérdés, hogy innovatív, hallgatóközpontú intézményként vonzó legyen a jövőbeli tanulói számára.

Valljuk, hogy az egyetem legjobb reklámja az elégedett diák, aki szívesen ajánlja másoknak is a saját szakját vagy az intézményt.

Mindezek mellett felsőoktatási képzőhelyként meg kell felelnünk a komplex törvényi és működési elvárásoknak, az aktuális oktatáspolitikai irányvonalnak, a munkaerőpiac változásainak, valamint az olyan magasabb érdekeknek is, mint a társadalmi mobilitás vagy a nemzetgazdasági fenntarthatóság. Ezeket ötvözve a szakmai elkötelezettséget kívánjuk tudatosítani a hallgatókban.

Érdemes nem gyermekként lekezelni, hanem partnerként kezelni a diákokat. Az oktatásban nálunk a mentor-mentorált viszony a jellemző.

Ezt jól alátámasztja az alkotóegyetem koncepciója, ami alatt alkotó emberek közösségét értjük, ahol a hallgató nemcsak hallgat, hanem alkotótársa is az egyetem egészének. Az önálló alkotómunka eredményeit digitális vagy kézzelfogható szakmai portfóliójukban gyűjtik össze a tanulóink, amelynek részeredményeiről félévenként adnak számot, emellett a végeredményt a záróvizsgán is prezentálniuk kell. Tavaly már diplomát szereztek az első myBRAND alapon végzett diákjaink, akiknek fiatal munkavállalóként vagy kezdő vállalkozóként saját portfóliójuk van. Ez a szakmai érvényesülésüknél előnyt jelent a munkaerőpiacon.

 

Mik kerülhetnek ebbe a portfólióba jellemzően nem művészeti képzési területen?

A csoportokban elvégzett projekteredmények publikálása, egy tudományos diákköri dolgozat bemutatása, a cégeknél vagy cégekkel közösen végzett workshopok eredményei, a szakmai gyakorlat alatt teljesített feladatok dokumentációja, valamint a választott szakhoz köthető olyan személyes ismeretek bevonása, mint például egy online kurzus elvégzése, illetve az ehhez kapcsolódó certifikációk megszerzése.

A járványhelyzet és a lezárások meggyorsították, hogy myBRAND-kompatibilisen megalkossuk a tantárgyi tematikák intézményi szinten egységesített digitális formáját, és ezt az összes szakunk összes tantárgyi programjára alkalmazzuk. Már előálltak a teljes mértékben összehasonlítható digitális tartalmak, ami az oktatásszervezésnél, az órarendkészítésnél, a létesítménygazdálkodásnál, a tanterem-kihasználásnál óriási jelentőségű.

 

Hogyan lehet bekerülni a METU-ra? Vannak állami helyek?

Az alapképzéseinkre 2016 óta nincs állami normatívánk, bár azon dolgozunk, hogy hamarosan újra legyen, hiszen magánegyetemként a tevékenységünk éppúgy fontos célokat szolgál (társadalmi mobilitást, az állampolgárok magasabb szintű képzését), mint a más fenntartói formában működő társintézmények. Szívesen kötünk finanszírozási szerződést az állammal, a támasztott követelményeknek is meg tudunk felelni.

A METU hallgatóinak 70 százaléka fizet azért, hogy itt tanulhat, a mesterképzéseinken pedig – egyre növekvő számban – 650 államilag támogatott férőhelyet tudunk kínálni. Van olyan piaci szegmens – a fizetős művészeti alapképzések –, ahol a METU a piac 95 százalékát lefedi.

A magánegyetemek között kiemelkedünk a diákok létszámát és a kínált szakok sokszínűségét tekintve.

A társintézményekkel közösséget vállalva lobbizunk azért, hogy a magánegyetemeken alapszakon tanuló és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók is hozzájussanak az állami ösztöndíjakhoz. A munkaerőpiacon jól érvényesülő diplomások képzése már rövid távon is megtérülő ráfordítás lenne a magyar adófizetők számára.

 

Hol tartanak a nemzetköziesítés terén?

A hétezer hallgatónkból ezer külföldi. Az orvosképző karokon kívül a legnagyobb nemzetközi hallgatói arányú intézmények közé tartozunk itthon, így igazán nemzetközi légkört tudunk teremteni az idejáróknak. Fontosnak tartom, hogy a magyar felsőoktatás nemzetköziesítési törekvéseiben ne csak az ideérkező tanulók számát növeljük, de tegyük lehetővé a magyar hallgatók mind nagyobb csoportjának részvételét a nemzetközi mobilitási programokban. Ez erősítené diákjaink érvényesülési képességét globálisan, ami a magyar felsőoktatás fejlődésére is visszahatna. A hazai egyetemek nemzetközi láthatóságát, így a METU-ét is növelné, ha a hazai akkreditáción kívül nemzetközi minősítő szervezetek validálását is beszereznék az intézmények, ezzel hozzájárulva az egyébként magas színvonalú képzéseink összehasonlíthatóságához más földrészek képzéseivel.

 

A METU standjánál is nagy volt a érdeklődés az idei Educatio kiállításon. (Fotó: METU/Facebook)

 

Mit mondana a hallgatói légkörről?

Nagyon jónak tartom, igazi nemzetközi campusélményben lehet része a diákjainknak, főleg, ha a Rózsa utcába vagy a Nagy Lajos király úti campusra mennek. Több helyszínen működünk, a Nagy Lajos Campus, a Rózsa utca, a Rottenbiller utca szolgálja az oktatást, az egyetem vezetése és az adminisztráció pedig nemrég az Infoparkba költözött. Mindeközben gondolkodunk egy nagy, önálló és integrált campusban is.

 

Mik a METU legfontosabb jellemzői? Milyen fejlesztések voltak az elmúlt időszakban?

Az egyik legfontosabb, hogy újabb és újabb szakokat indítunk a magyar mellett angol nyelven is.

A METU magát integratív egyetemnek tartja, szélesre tárja a kapuit a jelentkezők előtt. A félévente elvégzendő készségfejlesztő tréningekkel, a myBRAND módszertan bevezetésével, a tanulók önkiteljesedésének támogatásával azt szeretnénk elérni, hogy sikeresek legyenek és diplomát szerezzenek.

A magánegyetemi jellegből adódóan a működés biztonságát és fenntarthatóságát mindig szavatolnunk kell. Hallgatói szolgáltatásainkkal kapcsolatban többcsatornás elégedettségi mérést végzünk. Ez nemcsak korrekt visszajelzést ad, de a tanulói lemorzsolódás csökkentésében is nagyon jó módszernek bizonyult. Az évről évre ismétlődő felmérésből tudjuk, hogy a hallgató min bukik el, hol szembesül nehézséggel és hogyan lehetne ezen segíteni. Az intézményben osztályfőnöki rendszer van, az oktatók a hozzájuk rendelt diákok csoportját szorosabban koordinálják, irányítják, támogatják.

 

Milyen további fejlődési irányok vannak célkeresztben?

Víziónk a dinamikus fejlődés, az akadémiai irányok felvétele, a doktori szintű oktatás és kutatás-fejlesztés. Mindemellett törekszünk arra, hogy a METU jogosult legyen elindulni a felsőoktatást fejlesztő pályázatokon. A társadalmi mobilitásra, a kitűzött diplomások arányára és számára vonatkozó célkitűzésekben is fontos, hogy az alapképzésben olyan fiatalok vegyenek részt, akikre társadalmi és munkaerőpiaci igény jelentkezik. Hamarosan Excellence programot indítunk. Ez a középiskolások tudományos diákköri aktivitását kívánja segíteni. Ezzel is támogatjuk későbbi egyetemi karrierjüket.

 

A METU sok külsős szakemberrel működik

Ez tudatos stratégia, ezek a munkatársak naprakész tudást és életből merített szakmaiságot hoznak az egyetem falai közé, amire a hallgatók kifejezetten igényt tartanak. Elsődleges ez a mesterképzéseken, ahol levelező formában, munkavégzés és család mellett, új ismeretekre, gyakorlatorientált tartalmakra számítva jelentkeznek a diákok.

Fontos, hogy a METU – a Szegedi Tudományegyetem után második intézményként – 1000 Coursera-hozzáférést vásárolt, amivel négyezer tananyaghoz adunk hozzáférést nemzetközi hallgatóinknak. Mi is tervezünk tananyagot gyártani. Ez azért is kiemelendő, mert meggyőződésem, hogy a digitális tudásátadás megmarad a pandémia után is, sőt a felsőoktatásban radikális módon növekszik majd az így elérhető ismeretanyag. Erről nem lehet nem tudomást venni.

 

NÉVJEGY:

Bachmann Bálint

  • Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár.
  • 51 éves, lányai 17 és 21 évesek.
  • Alapképzéses diplomáját a németországi Würzburg-Schweinfurt Alkalmazott Tudományok Egyetemén 1995-ben, okleveles építész diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskola mesterképzésén szerezte meg, 1999-ben. A Pécsi Tudományegyetemen kapta meg DLA-minősítését 2006-ban, majd ugyanitt lett habilitált doktor 2008-ban.
  • Építésztervezőként a Bachman & Bachmann Építész Irodában kezdett 1999-ben, miközben egyetemi tanársegédként is dolgozott a PTE-PMMFK Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékén, ahol 2002-ban adjunktus, 2007-ben docens lett. Ugyanebben az éven a PTE-PMMIK Breuer Marcell Doktori Iskolában is törzstag lett. 2009–2013 között a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar dékánja, közben 2011-től az Anyagtan, Geotechnika és Közlekedésépítési Tanszék tanszékvezetője, a magyar és angol nyelvű Építészmérnök képzés felelőse. A PTE Műszaki és Informatikai Karon 2013-tól egyetemi tanár, 2014–2017 között dékán, 2014-től a PTE Breuer Marcell Doktori Iskola vezetője.
  • Alkotó építészeti munkásságáért, a felsőoktatásban folytatott sikeres tevékenységéért Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült 2017-ben.
  • 2018 októberétől a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora.