Rangsorok

Sok irányba nyit kapukat a bölcsészettudomány

Halaska Gábor | 2023-01-16
Pszichológia, anglisztika, közösségszervezés – ez a három legnépszerűbb szak a bölcsészettudomány képzési területen belül, ahol ugyanakkor ennél sokkal több, tizenöt alapszakon lehet tanulni az ország tíz egyetemén.

Bekerülési esélyek

Több mint hatezren felvételiztek a bölcsészettudomány képzési terület alap- és osztatlan képzéseire első helyen, akiknek mintegy 80 százaléka (közel 5000 fő) be is került a megcélzott képzésre. A legnagyobb képzőhely magasan az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE-BDPK, ELTE-BTK és ELTE-PPK), itt kezdte meg a tanulmányait a felvett hallgatók közel fele. Az elsősök további harmada nagyjából egyenlően oszlik meg a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE-BTK), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE-BTK, SZTE-JGYPK), illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE-BTK) között.

A területen legnépszerűbb pszichológia-képzésre átlagosan 440 ponttal lehetett bekerülni.

6000-nél is többen felvételiztek 2021-ben bölcsészettudományi karokra.

Ponthatárok a bölcsészettudomány képzési területen

A területen legnépszerűbb pszichológia-képzésre átlagosan 440 ponttal lehetett bekerülni, ennek megfelelően a felvett hallgatók 360-at is meghaladó pontátlagot hoztak (a többletpontok nélkül). A második, illetve harmadik legnépszerűbb szak, az anglisztika és a közösségszervezés hasonló (320-330 körüli) ponthatárokkal indult, és a felvettek 320 körüli átlagpontszámot hoztak (a többletpontok nélkül). Az intézményeket tekintve a legmagasabb átlagpontszámot az ELTE felvett diákjai hozták, a legmagasabb ponthatárokat pedig átlagosan a PPKE-n hirdették.

Kiválóság a bölcsészettudomány szakjain

A legalább egy tárgyból emelt szintű jeles érettségit szerzők aránya jellemzően magas volt a terület legnépszerűbb szakjain, különösen a Pécsi Tudományegyetem (PTE-BKT), az ELTE-BTK, a PPKE-BTK és az SZTE-BTK felvett hallgatói körében, ahol közel 100 százalékos volt ez az arány. Többletpontok tekintetében a PPKE-BTK és az ELTE-PPK tanulói emelkedtek ki. Nemzetközi közeg szempontjából érdekes a PTE-BTK és a Debreceni Egyetem (DE-BTK), ahol a diákok több mint 20 százaléka külföldi.

A legnépszerűbb szakok ezen a képzési területen

A pszichológia évek óta a legnépszerűbb szak, ahová a legutóbbi tanévben több mint 2600-an jelentkeztek első helyen, nekik kevesebb mint a fele jutott be a képzésre. A második legnépszerűbb az anglisztika volt 1000 körüli, a harmadik pedig a közösségszervezés feleennyi első helyes jelentkezővel. A verseny ezeken a szakokon nem mondható kiélezettnek, ugyanis néhány kivétellel minden elsőhelyes jelentkező bekerült a kívánt képzésekre.

Bölcsészettudomány bölcsész ELTE

A legnépszerűbb szak, a pszichológia végzősei közül szinte mindenki elvégzi a mesterképzést is. (Fotó: UNIside 2023)

Azok, akik a bölcsészettudományi szakok valamelyikét hallgatják az egyetemen, sokszor nem elégszenek meg az alapdiplomával, nagy részük ugyanis továbbtanul, hogy mesterdiplomát, esetleg doktori fokozatot is szerezzen.

Gyakorlati képzés

Közösségszervező szakokon a szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl magában foglal

 • egy kéthetes (80 órás), kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő, az adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlatot a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal, valamint
 • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, a képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlatot.

A szakmai gyakorlati helyet a képzőhely a hallgatóval egyeztetve jelöli ki, és széles körből lehet választani: szóba jöhetnek települési önkormányzatok, oktatási, közösségi, művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek. A lényeg, hogy a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény és a gyakorlóhely között megállapodásnak kell lennie, és az utóbbinak rendelkeznie megfelelő felkészültségű gyakorlatvezetővel.

Diploma után a bölcsészettudomány területén

A legnépszerűbb szak, a pszichológia végzősei közül szinte mindenki elvégzi a mesterképzést is. A pszichológia szak végzősei jellemzően pszichológusként, HR-tanácsadóként, asszisztensként vagy mentálhigiénés tanácsadóként helyezkednek el. Az angol szak végzősei elsősorban tanárként, menedzserként vagy asszisztensként dolgoznak a diplomaszerzést követően.
A bölcsészettudományi alapképzést folytató felsőoktatási intézmények összességében rendkívül színes mesterképzési kínálatot nyújtanak. Az olyan jól ismert területektől, amilyen az etika, a filozófia, a művészettörténet és a néprajz, egészen az olyan újabb tudományágakig, mint a digitális bölcsészet vagy a kulturális mediáció.

Alapképzési szakok

 • anglisztika szak
 • germanisztika szak
 • keleti nyelvek és kultúrák szak
 • közösségszervezés szak
 • magyar szak
 • néprajz szak
 • ókori nyelvek és kultúrák szak
 • pedagógia szak
 • pszichológia szak
 • régészet szak
 • romológia szak
 • szabad bölcsészet szak
 • szlavisztika szak
 • történelem szak
 • újlatin nyelvek és kultúrák szak

 

A bölcsészettudománnyal kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni