Rangsorok

Gazdaságtudományok – íme a lehetőségeid széles tárháza

Halaska Gábor | 2023-01-17
A gazdaságtudományok képzési területén továbbtanulók előtt számtalan lehetőség áll, hiszen egyaránt megtalálja itt a számítását, akit a számok világa (gazdálkodás, pénzügy, számvitel), akit a kreativitás (marketing) vagy akit az emberekkel való foglalkozás (emberi erőforrások) motivál.

Az alap- és osztatlan mesterképzésen is a gazdaságtudományok állnak az élen az elsőhelyes jelentkezések alapján a 2022-ben legnépszerűbb képzési területek között. A felsőoktatásba igyekvők 22 százaléka ilyen irányban akart továbbtanulni.

Bekerülési esélyek a gazdaságtudományok képzési területre

A gazdaságtudományok képzési terület hatalmas népszerűségnek örvend, ezúttal a 11 ezret is meghaladja az elsőhelyes jelentkezők száma. Közülük több mint kilencezren (a jelentkezők körülbelül 80 százaléka) be is került a megcélzott képzésre. Az így felvettek harmada a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE-KKK, BGE-KVIK és BGE-PSZK) kezdte meg a tanulmányait, nagyobb (1000 feletti hallgatószámú) képzőhely még az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE-GTK, ELTE-PPK és ELTE-TÁTK), illetve a Budapesti Corvinus Egyetem (Corvinus).

A lényeg számokban, címszavakban

 • 11 000  Ennél is több felvételiző jelölt meg 2021-ben első helyen valamilyen gazdaságtudományi képzési területet.
 • Jelentős volt a szórás a felvételi ponthatárokban, az ELTE-GTK-ra volt a legnehezebb bejutni.
 • 350 – A legnépszerűbb gazdálkodási és menedzsment szakra átlagosan ennyi ponttal lehetett bekerülni.

Népszerű képzések a gazdaságtudományok terén

Kimagaslóan népszerű volt a területen meghirdetett képzések közül a gazdálkodási és menedzsment szak. Ide több mint 4 ezren jelentkeztek első helyen, akiknek a háromnegyede be is került a kívánt képzésre. Népszerű volt még a kereskedelem és marketing szak 2300 feletti jelentkezőszámmal és hasonló bejutási aránnyal, illetve a nemzetközi gazdálkodás szak csaknem 1800 elsőhelyes jelentkezővel, ahol a bejutási arány még magasabb, majdnem 90 százalék volt.

A gazdálkodási és menedzsment szak egy olyan gyakorlatorientált képzés, amely a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapismeretekre, valamint a gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretekre épít. Mindezt társadalomtudományi ismeretek egészítik ki.

 

A kereskedelem és marketing szakon olyan alapvető gazdasági ismereteket kapnak a hallgatók, amelyekkel alkalmassá teszik őket a későbbiekben egy vállalat marketingtevékenységének irányítására, magas szintű érvelésre és tárgyalásra, szakmai javaslatok meggyőző prezentálására.

A nemzetközi gazdálkodás szak célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik, valamint a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására.

Gyakorlati képzés

A három legnépszerűbb szakon a szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint.
A nemzetközi gazdálkodás szakon a képzés nemzetközi jellegének erősítése érdekében legalább egy félév külföldön szerzett tapasztalat vagy nemzetközi környezetben megszerzett gyakorlat is szükséges.

Ponthatárok a gazdaságtudományok területén

A legnépszerűbb szakokat tekintve jelentős szórás figyelhető meg a felvételi ponthatárokban az egyes intézmények között. Míg a legnépszerűbb gazdálkodási és menedzsment szakra átlagosan 350 ponttal lehetett bekerülni, a felvételi ponthatár az ELTE-GTK-n 430, a Corvinuson viszont már több mint 420 pont volt. A kereskedelem és marketing szak esetén az átlagos ponthatár hasonlóan alakult, itt szintén az ELTE-GTK emelkedett ki 420 fölötti ponthatárral.

Diplomaszerzés után

A gazdaságtudományi diploma nagyon jól hasznosítható, nem csoda, ha a végzetteknek csak a 28 százaléka tanul tovább mesterszakon. Pedig az egyetemek jelenleg húszféle mesterképzést kínálnak, ahol olyan specialistákat képeznek, mint az okleveles ellátásilánc-menedzser, az okleveles ellátási lánc közgazdasági elemző vagy a sportközgazdász.
A gazdaságtudományi karokon végzők döntő többsége a diplomázást követően dolgozni kezd (66 százalék), és vannak, akik munka mellett tanulnak tovább (9 százalék). A gazdálkodási és menedzsment szak hallgatói főleg menedzserként, tanácsadóként vagy ügyintézőként, a kereskedelem és marketing szakos tanulók elsősorban marketingmunkatársként, menedzserként vagy mar-ketingmenedzserként, míg a turizmus-vendéglátáson diplomázók asszisztensként, menedzserként vagy rendezvényszervezőként helyezkednek el.

Alapképzési szakok

 • alkalmazott közgazdaságtan szak
 • emberi erőforrások szak
 • gazdálkodási és menedzsment szak
 • kereskedelem és marketing szak
 • közgazdasági adatelemzés szak
 • nemzetközi gazdálkodás szak
 • pénzügy és számvitel szak
 • turizmus-vendéglátás szak

 

Osztatlan mesterképzési szak

 • gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szak

 

A gazdaságtudományokkal kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni