Tudástár

Itt vannak az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések szabályai

UNIside | 2023-01-21
Az érettségi követelmények változhatnak, ha egy adott tanuló valamilyen okból tanulási nehézségekkel küzd. A vizsga alóli mentesség sajátos nevelési igénnyel, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel élő diákoknak kérvényezhető.

Mutatjuk milyen feltételekkel lehet mentesítést kapni az érettségi követelmények alól.

 

Az Oktatási Hivatal nemrég közzétette, mikor alkalmazhatók az érettségi vizsga alóli mentesítések. Ez vonatkozik a sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), illetve fogyatékosággal élő tanulók esetében. Azt, hogy egy adott vizsgázó sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága állapítja meg. Az ő véleményük alapján a tanulót a saját középiskolájának igazgatója mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.

A mentességre irányuló kérelmet  (emelt- és középszinten is) a szükséges igazolásokkal együtt az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazgató dönt arról, milyen mentességeket engedélyez a vizsgázónak.

 

Mentesítés az egyik érettségi tárgy vizsgája alól

 

Ez esetben a tanuló maga választhatja meg, hogy a kötelező vizsgatárgy helyett, amely alól felmentették mely vizsgatárgyból kíván érettségizni. (Az iskola pedagógiai programjában megnevezett választható érettségi vizsgatárgyak közül.) Az érettségi bizonyítvány kiállításához a választott tárgyból és a maradék kötelező érettségi tárgyakból sikeresen le kell vizsgáznia. Az iskola pedagógiai programja döntheti el azt is, hogy a választható vizsgatárgyakból milyen helyi tantervi követelmények teljesítése szükséges a sikeres érettségihez. 

A pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján a tanulót a saját középiskolájának igazgatója mentesítheti egyes tantárgyakból. (Fotó: 123RF)

Milyen mentességek lehetségesek?

 

  • tantárgyi (amikor egy kötelező érettségi tárgy helyett másikat választ a vizsgázó)
  • formai (amikor igazgatói engedéllyel írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámoló – és fordítva)
  • időbeli (a vizsga időtartama legfeljebb egy órával megnövelhető)
  • segédeszköz használatának engedélyezése (számítógép, írógép)
  • mentesség az értékelés része vagy egésze alól
  • kiegészítő segédlet: látási vagy mozgásszervi fogyatékossággal élő vizsgázónak biztosítani kell a fizikai vagy kommunikációs segítséget nyújtó segítő személy, illetve a jelnyelvi tolmács jelenlétét

 

Ha egy tanuló írásbeli helyett szóbelizik, és szóbeli helyett írásbeli beszámolóval érettségizik, a vizsga két (írás- és szóbeli) részből áll, ez esetben a vizsgázónak két vizsgatételt kell húznia és azt kifejtenie. 

 

Látás- és mozgássérült diákok

 

Vak, illetve aliglátó vizsgázók számára a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban készült adaptált írásbeli érettségi feladatsorok az Oktatási Hivatal oldaláról, innen tölthetők le. Az érettségin a vakok és gyengénlátó tanulók jelentkezéskor speciális adaptált feladatlapot igényelhetnek. (Ezt az Oktatási Hivatalnál kell jelezni). A vakok felolvasó programja, szemüveg, hallókészülék, számítógép, illetve egyéb olyan eszközök, amik a vizsgázó érzékelését segítik, engedélyezettek. Természetesen meghatározott keretek között (számítógép esetében például internetkapcsolat és helyesírás ellenőrző program nélkül).

 

Helyesírás értékelése alól mentesített vizsgázók

 

Ha egy érettségizőt az igazgató mentesített a helyesírás értékelése alól az írásbeli vizsgán, akkor a dolgozatokra vonatkozó javítási útmutató némileg másképp alakul. Erről részletesebben a teljes tájékoztatóban lehet olvasni, ahol külön figyelmet fordítanak az idegen nyelvi és gyakorlati vizsgák mentességekkel történő értékelésére is.