Rangsorok

Érdekel a kommunikáció és média képzés? Felvételire fel!

Halaska Gábor | 2023-01-31
A társadalomtudományi képzések közül a média és az ehhez kapcsolódó szakok voltak népszerűek. Az ELTE társadalomtudományi képzéseire jelentkeztek a legtöbben 2022-ben, ám a Corvinusra volt a legnehezebb bekerülni.

Bekerülési arányok – nem csak a média szakokra

A társadalomtudomány képzési területre több mint 3700-an jelentkeztek első helyen, akiknek a 90 százaléka (kb. 3400 fő) került be a választott képzésre.

Közel sem csak a média miatt keresettek az alábbi egyetemek

A területen a legkeresettebb intézmény az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem (ELTE-BTK, ELTE-TÁTK, ELTE-ÁJK) közel 1000 első helyes jelentkezővel, akik közül valamivel több mint 800 diák kezdhette meg ősszel az egyetemi tanulmányait.
Jelentős képzőhelynek számít még a Budapesti Corvinus Egyetem (Corvinus), ahová majdnem 600-an jelentkeztek első helyen.

Itt a területi átlagnál jóval élesebb volt a verseny, a jelentkezőknek ugyanis csak körülbelül a felét vették fel.
A Szegedi Tudományegyetemet (SZTE-BTK, SZTE-ETSZK, SZTE-JGYPK, SZTE-ÁJK) a területre jelentkezők harmada választotta, akiknek a 90 százaléka be is jutott ezekre a karokra.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE-BTK) és a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE-KKK) iránt érdeklődők még jobb esélyekre számíthattak, ugyanis azt a 300 jelentkezőt, akik első helyen ezeket a képzőhelyeket jelölték meg, kivétel nélkül felvették mindkét intézménybe.

1500 fő feletti jelentkező a média és kommunikáció szakokra

Népszerű szakok közt a média és a kommunikáció
A képzési területen meghirdetett legnépszerűbb szak a kommunikáció- és médiatudomány 1500 feletti jelentkezőszámmal, akiknek valamivel több mint a háromnegyede került be a képzésre.
A második legnépszerűbb a nemzetközi tanulmányok szak 1000 körüli első helyes jelentkezővel és 85 százalékos bekerülési aránnyal.

Társadalomtudományi képzés nyitóképe (Forrás: UNI kiadvány)

Az ezen a képzésen sikerrel diplomázók a nemzetközi kapcsolatok szakértője szakképzettséget szerzik meg. Mivel ez nem széles körben ismert képzettség, érdemes tudni, hogy a képzés lényege a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségiek képzése. Olyanoké, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására.

Nem csak a média szak létezik…

Ennél jóval ismertebb szakma a szociológusi alapképzés, amely a harmadik legnépszerűbb szak volt a természettudományi területen. Ide lehetett a legkönnyebben bekerülni: az első helyen jelentkező 460 főből mindenkit felvettek.

Ponthatárok a média és más szakok esetén

A kommunikáció- és médiatudomány szak népszerűségét az is mutatja, hogy 16 különböző intézményben, illetve karon hirdették meg, átlagosan 370 körüli ponthatárral, amely jelentősen eltért az egyes intézmények között. A legkönnyebben a KJE-re (280 ponttal), a legnehezebben pedig az ELTE-BTK-ra (438 ponttal) lehetett bekerülni. A nemzetközi tanulmányok szakot 13 különböző intézményben, illetve karon hirdették meg, amelyek ponthatáraiban az előbbihez hasonló mintázatok figyelhetők meg. A szakra a legkönnyebben szintén a KJE-n (280 ponttal), a legnehezebben pedig a Corvinus-on (448 ponttal) lehetett bekerülni. Szociológián némileg alacsonyabb (340) volt az átlagos ponthatár, de a szakot hirdető 9 különböző intézmény között szintén jelentős eltérések voltak. A legalacsonyabb ponthatárt (300) a PTE-BTK, a legmagasabbat (421) pedig a Corvinus hirdette ki.

Ha a részletes rangsorok, pontszámok is érdekelnek, akkor vásárold meg kiadványunkat itt.

Kiválóságok
A területen a Corvinus felvett diákjai hozták a legmagasabb (többletpontok nélkül 360 feletti) pontátlagot, de kiemelkedtek az ELTE karainak és a BME-GTK-nak a hallgatói is (350 körüli átlaggal). Kimagasló (közel 100 százalékos) arányban teljesítettek jelesre legalább egy emelt szintű érettségit a SOE-BPK-ra, az IBS-re, a Corvinus-ra és az ELTE karaira felvettek. Többletpontok terén szintén a Corvinus-osok teljesítettek a legjobban.

Nemzetköziség a területen

Nemzetközi közeg szempontjából említésre méltó a DUE 60 százalékos, a METU-ÜKT és a PTE-BTK közel egyharmados, illetve a Corvinus és az ELTE-TÁTK 20 százalékos külföldi hallgatói aránya. Az ELTE karain, az SZTE-BTK-n és a BME-GTK-n a tanulóknak a képzési területi átlagnál jelentősen magasabb hányada vesz részt külföldi részképzésben.

Kutatói tevékenységben a PE és az ELTE vezet

Kutatói termelékenység szempontjából kiemelkedik a PE-MFTK és az ELTE karai, utóbbiak érték el a legnagyobb nemzetközi hatást (idézettséget) is a területen.

Diplomaszerzés után irány a média, vagy más terület!

A társadalomtudomány képzési területen diplomát szerzők átlagosan 69 százaléka diplomát igénylő munkakörben dolgozhat.
A kommunikáció- és médiatudományt végzettek leginkább újságíróként, HR-esként, kommunikációs munkatársként, illetve piackutató, reklám- és marketingcégeknél helyezkednek el.
Nemzetközi tanulmányok végzettséggel sok menedzseri és elemzői álláslehetőség adódik, szociológusként pedig elemzői vagy asszisztensi feladatokat lehet találni a szociális munkás és a menedzseri munkakör mellett.

Társadalomtudományi diplomával a mesterszakos továbbtanulás az egyik általános megoldás: a szociológia szakot végzettek 52, a nemzetközi tanulmányokon végzettek 43, a kommunikáció- és médiatudomány szakosok 27 százaléka ment tovább mesterszakra.

Alapképzési szakok

 • filozófia, politika, gazdaság szak
 • informatikus könyvtáros szak
 • kommunikáció- és médiatudomány szak
 • kulturális antropológia szak
 • nemzetközi tanulmányok szak
 • politikatudományok szak
 • szociális munka szak
 • szociálpedagógia szak
 • szociológia szak

Mesterképzések

Társadalomtudományi diplomával a mesterszakos továbbtanulás általános megoldás. A társadalomtudomány képzési területen 22-féle mesterképzés közül lehet választani. Ezek a következők:

 • egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szak
 • humánökológia szak
 • interdiszciplináris családtudomány szak
 • Kelet-Ázsia tanulmányok szak
 • kisebbségpolitika szak
 • kommunikáció- és médiatudomány szak
 • könyvtártudomány szak
 • környezetpolitika és menedzsment szak
 • közösségi és civil tanulmányok szak
 • közpolitika szak
 • kulturális antropológia szak
 • nemzetközi tanulmányok szak
 • összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok szak
 • politikai gazdaságtan szak
 • politikatudomány szak
 • survey statisztika és adatanalitika szak
 • szociális munka és szociális gazdaság szak
 • szociális munka szak
 • szociálpedagógia szak
 • szociálpolitika szak
 • szociológia szak
 • társadalmi-viselkedéselemzés szak

 

 

UNI 2023

Szavazás