Tudástár

Amit tudnod kell, ha rendészeti szakra mennél

Kőszegi Anna | 2023-05-31
Szeretnél a köz szolgálatába állni, jól bírod a terhelést és acélból vannak az idegeid? Ha nem ijedsz meg a kihívásoktól és kiszámítható, vezetői életpályára vágysz, akkor jó helyen jársz. Összeszedtünk minden lényeges információt, amit a rendészeti szakról tudni érdemes.

Hol helyezkedhetsz el rendészeti végzettséggel?

A képzés célja olyan rendészeti tisztek képzése, akik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak. Olyan szakemberek, akik ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, és a szükséges tapasztalatok megszerzése után alkalmasak vezetői, irányítói, valamint hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására. Mindezek alapján ezzel a végzettséggel több területen tevékenykedő rendészeti szerveknél futhatsz be karriert, egészen a vezetői szintig.

A legjobb rendőrös sorozatok

Erről a listáról képtelenség lenne lehagyni a híres new york-i sorozatot, a Brooklyn 99-et. Ez a sitcom egy kis brooklyni rendőrőrs mindennapjait követi végig. A poénokkal teli sorozat a legjobb sitcomok közé tartozik, és garantált, hogy a végére a szívünkhöz nő az összes karakter, még az idegesítően gyerekes Jake Peralta (Andy Samberg) és a mogorva Ray Holt (Andre Braugher) kapitány is.

Ha drámaibb vizekre evezünk, akkor szót kell ejtenünk a 911 L.A. sorozatról, ami mentősök, tűzoltők és diszpécserek mindennapjait követi, Hőseink kihívásokkal néznek szembe munka közben és a magánéletben is. Nem egyszerű ez életük, hiszen emberéletekért felelnek, nap mint nap helyt kell állniuk.

Milyen szakképzettséget ad a rendészeti szak?

A szakon az alábbi végzettségek szerezhetőek a választott szakiránytól függően:

 • bevándorlási rendőrtiszt
 • büntetés-végrehajtási tiszt
 • határrendészeti rendőrtiszt
 • igazgatásrendészeti rendőrtiszt
 • közlekedésrendészeti rendőrtiszt
 • közrendvédelmi rendőrtiszt
 • vám- és pénzügyőr tiszt

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el ez a  képzés:

Ezekből a tantárgyakból jó, ha erős vagy, ha ezt a szakot nézted ki magadnak:

 • Az alábbi érettségi vizsgák közül kettőt kell választanod és legalább egyet emelt szinten kell teljesítened:
  • belügyi rendészeti ismeretek
  • honvédelmi alapismeretek
  • katonai alapismeretek
  • közigazgatási ismeretek
  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
 • Ezek mellett szükséged lesz alkalmassági vizsgára, amit a felsőoktatási intézmény szervez.
 • További vizsgatárgyakat itt találsz az egyetem leírásában, amelyek beszámíthatóak jelentkezésnél, szakirányra lebontva:
rendészeti

A képzés célja olyan rendészeti tisztek képzése, akik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak. (Kép: Pexels.com)

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Érdemes olyan középiskolát választanod, ahol honvédelmi, rendészeti, közszolgálati ismereteket tanulhatsz. Illetve nem árt, ha a fenti tárgyak egyikére több figyelmet fordítasz, mivel egy emeltre is szükséged lesz.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok. Vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak. Szakképzésért intézményi pontot azonban továbbra is adhatnak majd az egyes egyetemek.

Képzési terület

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 8 félév

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • műveltség, kultúra, értékek modul
  • (bölcsészettudomány, társadalomtudomány)
 • államtudományi modul
  • (állam- és jogtudomány, hadtudomány, rendészettudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva)
 • társadalomtudományok
  • (közgazdaságtudományok, állam- és jogtudományok, szociológiai tudományok, hadtudományok)
 • bölcsészettudományok
  • (nyelvtudományok, filozófiai tudományok, nevelés- és sporttudományok, pszichológiai tudományok, média- és kommunikációs tudományok)
 • rendészettudományi ismeretek
 • műszaki tudományok
  • (informatikai tudományok)
 • bűnügyi tudományok
  • (büntetőjog, büntetőeljárás-jog, kriminalisztikai ismeretek, kriminológiai ismeretek)

Milyen gyakorlati követelményei vannak a szaknak?

Ha ezt a szakot választod, tanévenként 14 hét szakmai gyakorlatot kell teljesítened egy rendészeti szervnél. További információkat a szak tantervében találsz.

Mit tud egy rendészeti szakon végzett hallgató?

 • Behatóan ismeri a rendészet, rendvédelem történetét, tisztában van a rendészet elmélet legfontosabb irányaival.
 • Rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretekkel.
 • Szakterületével összefüggően átfogó jogi – alkotmányjogi, büntetőjogi, büntető eljárásjogi, közigazgatási jogi, rendészeti hatósági eljárásjogi, rendészeti civiljogi, nemzetközi és európai uniós jogi, egyéb, a szakirányhoz kapcsolódó jogszabályok – ismeretekkel rendelkezik.
 • Mélyreható kriminalisztikai – technikai, taktikai, metodikai – ismeretekkel rendelkezik.
 • Beható kriminológiai ismeretekkel rendelkezik.
 • Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, etikai, szociológiai és kommunikációs ismeretekkel.
 • Beható tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel rendelkezik.
 • Ismeri a rendészeti, rendvédelmi szervek, felépítését, működését és tevékenysége során alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket.
 • Mélyreható elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a közbiztonság és a közrend megszervezése vezetése és fenntartása terén.

Mivel foglalkozik egy rendészeti szakon végzett szakember?

 • Magabiztosan alkalmazza a rendészeti alaki szabályokat.
 • Képes szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok készítésére.
 • Alkalmazza a rendészeti területen alkalmazott fegyverek, anyagi-technikai eszközök használatának szabályait.
 • El tudja látni a hivatásos szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségeket és feladatokat.
 • Képes végezni, irányítani és vezetni a rendvédelmi szolgálati tevékenységet, továbbá ennek során együttműködni más hivatásrendekkel.
 • Képes ellátni a szervezeten belüli és szervezeten kívüli kommunikációs feladatokat.
 • Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés- előkészítő feladatok végzésére.

Hol tanulhatsz tovább, ha ezen a szakon végeztél?

Mesterképzésen elsősorban olyan szakokon tanulhatsz tovább, mint:

 • biztonsági szervező
 • kriminalisztika szak
 • polgári nemzetbiztonsági szak
 • rendészeti vezető szak
 • európai és nemzetközi igazgatás szak
 • fejlesztéspolitikai programmenedzsment szak
 • international public service relations szak
 • kormányzás és vezetés szak
 • nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia szak
 • nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szak

A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz. Így olyanok is szóba jöhetnek, mint: közigazgatási szak, nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak, katasztrófavédelem szak.

Az államtudományi képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.