Tudástár

Amit tudnod kell, ha óvodapedagógus szakra mennél

Kőszegi Anna | 2023-03-12
Szeretsz gyerekekkel foglalkozni, játszani és tanulni velük? Érdekelnek a fejlődéssel, neveléssel, pszichológiával kapcsolatos elméletek? Ha a válaszod igen, jó helyen jársz. Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit az óvodapedagógus alapszakról érdemes tudnod.

Hol helyezkedhetsz el óvodapedagógus végzettséggel?

Ezzel a diplomával akár állami, akár magánóvodákban is elhelyezkedhetsz. A leggyakrabban betöltött munkakörök ezzel a diplomával az óvodapedagógus vagy az oktatási asszisztens, ami azt jelenti, hogy aki ezen a szakon végez, legtöbbször szakmáján belül helyezkedik el, nem lesz pályaelhagyó. Az elhelyezkedési idő 2017-es adatok szerint mindössze 1,71 hónap volt, vagyis diploma után nem kell sokáig várnia annak, aki munkát keres. Továbbá még olyan munkakörökben is elhelyezkedhetsz, mint fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, kisgyermeknevelő, gyermekgondozó vagy gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens.

Ha óvodapedagógusként végzel, a hagyományos, intézményi munka mellett lehetőséged lehet bébiszitterként, au pairként elhelyezkedni, ami különösen hasznos lehet, ha rugalmasabb időbeosztásra, esetleg külföldi tapasztalatszerzésre vágysz nyelvtanulás céljából. Jó nyelvtudással ugyanis ezen a területen is jobb lehetőségeid lehetnek, hiszen sok óvoda igyekszik lehetővé tenni, hogy a gyermekek már egészen kicsi korban találkozzanak idegen nyelvekkel. Ha többéves szakmai gyakorlatot szereztél, lehetőséged nyílhat óvodavezetőként az egész intézmény működését megszervezni és irányítani.

óvodapedagógus

Jó nyelvtudással ezen a területen is jobb lehetőségeid lehetnek (Fotó: Pexels)

 Óvodapedagógusok a történelemben és filmekben

Az óvodapedagógia úttörője hazánkban, sőt az egész régióban Brunszvik Teréz volt. A szóbeszéd szerint a híres zeneszerző, Beethoven egyik nagy szerelme is ő volt. Brunszvik 1828-ban nyitotta meg az első óvodát a Monarchiában, akkori nevén kisdedóvót. Életét a nőnevelés és az óvodák elterjesztésének szentelte, utóbbi céljából 1836-ban egyesületet is alapított, így haláláig nyolcvanra nőtt az óvodák száma. Célja az volt, hogy az otthon elhanyagolt gyermekeknél az óvoda az otthoni nevelést pótolhassa. Valamint, hogy a leánygyermekek is szakmát és hasznos készségeket tanulhassanak, és képesek legyenek önmaguk ellátására. Nevét számos óvoda viseli országszerte. A Brunszvik Teréz-díjat kiemelkedő óvodapedagógusi, valamint az óvodapedagógus képzésben végzett munkáért adható.

Filmek terén, ha egy kicsit könnyedebb vizekre szeretnénk evezni, nem hagyhatunk ki két családi kedvencet. Az első Arnold Schwarzenegger 1990-ben készült filmje az Ovizsaru, amelyben hősünknek óvóbácsinak kell álcáznia magát ahhoz, hogy hűvösre tegye a filmben üldözött gazembert. A másik filmben szintén egy különleges küldetésre induló kommandós áll a középpontban, akit Vin Diesel alakít. A 2005-ben készült Gorilla bácsiban a hősnek kertvárosi környezetben kell bébiszitternek álcáznia magát, hogy egy fontos felfedezést tett tudós gyermekeire vigyázzon. A két filmben közös, hogy kiderül, a bűnözők mellett a gyerekekkel is megbirkózni dupla feladatot jelent a hősöknek.

óvodapedagógus

A 2005-ben készült Gorilla bácsiban a hősnek kertvárosi környezetben kell bébiszitternek álcáznia magát (Fotó: Wikimedia)

Milyen szakképzettséget ad az óvodapedagógus szak?

 • Óvodapedagógus.

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el ez a képzés:

Angolul jelenleg a AVKF és ELTE képzésein választhatod ezt a szakot Kindergarten Education néven. Az AVKF képzései között pedig német nyelven is indul oktatás.

Ezekből a tantárgyakból légy erős, ha ezt a szakot választod:

 • Kötelező érettségi követelmények
  • alkalmassági vizsga,
  • magyar nyelv és irodalom.
 • Ezek közül még egy
  • biológia,
  • matematika,
  • történelem,
  • idegen nyelv.
 • További vizsgatárgyak, amelyek beszámíthatóak jelentkezésnél, ha

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Ha már a felsőoktatás előtt szeretnél pedagógiai képesítést szerezni, akkor érdemes olyan középiskolát választanod, ahol ilyen szakok indulnak és tanulhatsz pedagógiai, oktatási és szociális ismereteket adó tárgyakat. Az ezekből tett érettségi „ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy” vagy „szakmai előkészítő vizsgatárgy” néven előnyt jelenthet a felvételi eljárás során.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok. Vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak. Szakképzésért intézményi pontot azonban továbbra is adhatnak az egyes egyetemek.

Képzési terület:

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 6 félév.

Milyen specializációi vannak?

Az óvodapedagógián választható szakirány a nemzetiségi óvodapedagógus. A specializáció célja, hogy a hallgatók végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a gyermekek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is. Továbbá a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás kialakítására, alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. A diplomában zárójelben kerül megjelölésre az adott nemzetiségi irányultság, amelyben a diploma tulajdonosa szakképzettséget szerzett.

óvodapedagógus

Az óvodapedagógián választható szakirány a nemzetiségi óvodapedagógus (Fotó: Pexels)

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • társadalomtudomány,
 • informatika,
 • óvodai nevelés tevékenységformáinak módszertana (például játék, verselés, mesélés, ének, zene),
 • további speciális vagy nemzetiségi ismeretek, például:
  • családpedagógia, integrált-inkluzív nevelés, környezeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés,
  • gyermek- és gyógytestnevelés, gyógypedagógia,
  • nemzetiségi nyelv és nemzetiségi ismeretek.

Milyen gyakorlati követelményei vannak a szaknak?

Az óvodapedagógus-jelölt egyéni és csoportos szakmai gyakorlatokon is részt vesz és ezek keretében tevékenységeket tervez, szervez, dokumentál és reflexiókat készít. Az önálló, komplex szakmai gyakorlat a hatodik félévben teljesítendő és időtartama 8-10 hét. A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon a szakmai gyakorlat részben nemzetiségi nyelven, nemzetiségi óvodában folyik.

Mit tud egy óvodapedagógus szakon végzett hallgató?

 • Ismeri az óvodai nevelés szakterületének alapvető dokumentumait, tisztában van az óvodai nevelés általános céljaival, feladataival.
 • Rendelkezik a 3-7 éves gyermek harmonikus és komplex személyiség-kibontakoztatását elősegítő ismeretekkel.
 • Ismeri az óvodás gyermekek megismerésének módszereit.
 • Tisztában van a játéktevékenység és művészetek gyermeki fejlődésben betöltött szerepével.
 • Ismeri az óvodai nevelésben alkalmazható tervezés különböző szintjeit.
 • Tájékozott az integráció és inklúzió kérdéskörében.
 • Rendelkezik alapvető család- és gyermekvédelmi, gyermekjogi ismeretekkel és tájékozott a segítségnyújtás lehetőségeit illetően.

Mivel foglalkozik egy óvodapedagógus?

 • Pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti és módszertani ismereteit az óvodai nevelés pedagógiai gyakorlatában alkalmazza a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve.
 • Gyermek és a gyermekcsoport életkori jellemzőinek és egyéni sajátosságainak ismeretében meghatározza és kiválasztja a megfelelő nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat és tartalmakat.
 • A gyermeki önkifejezést, a művészeti ágakhoz kapcsolódó befogadó és alkotó tevékenységeket szakszerűen támogatja.
 • Képes legalább egy egyszerű dallamhangszeren élményszerű hangszerjátékra.

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

A teljes kreditérték beszámításával az óvodapedagógus alapszak elvégzése után továbbtanulhatsz például neveléstudomány vagy gyermekkultúra mesterszakon, amelyek a bölcsészettudományok területéhez tartoznak. A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz.

 

A pedagógus képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.

UNI 2023

Szavazás