Tudástár

Amit tudnod kell, ha kémia szakra mennél

Magyar Krisztina | 2023-05-18
Érdekelnek a környezettudatossággal kapcsolatos lehetőségek, a laboratóriumi munkák? Szívesen tanulnál természettudományi területen? Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit a kémiai alapszakról érdemes tudnod.

Vegyész végzettséggel hol helyezkedhetsz el?

A vegyészek elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel rendelkeznek és a rokon szakterületeken is (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek, amellyel alkalmasak a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken is helytállni. Az ezzel kapcsolatos álláshirdetések közül sok kötődik analitikus, fejlesztő vegyész, termékfejlesztő, mintavételi technikusi munkakörhöz.

A leggyakrabban betöltött munkakörök, amelyekben elhelyezkedhetsz például: laboratóriumi technikus, biotechnolüógiai vegyész, kutató, minőségbiztosítási munkatárs.  

 

Hírességek

Az elsők között kell megemlíteni Marie Curie lengyel fizikust és vegyészt, aki a rádioaktivitás úttörő kutatója volt. Ő az első nő, aki Nobel-díjat kapott a fizika és a kémia területen végzett munkájáért. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben egymaga a kémiai Nobel-díjat. 1906-ban férje halála után a sorbonne-i fizikatanszék Marie-re ruházta Pierre helyét, és megkapta a laboratórium egyszemélyes vezetését is. Ezzel ő lett az egyetem első női professzora.

Marie Curie emlékszobra Varsóban (Fotó: 123RF)

Milyen szakképzettséget ad a kémia szak?

 • Vegyész

 

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el ez a képzés:

 

Angolul jelenleg a Nyíregyházi Egyetem képzésén választhatod ezt a szakot Chemist néven. 

 

Ezekből a tantárgyakból jó, ha erős vagy, ha ezt a szakot nézted ki magadnak:

 • Kötelező érettségi követelmények:
   • kémia (közép v. emelt szintű érettségi)
 • És még ezek közül egy érettségi választása:
  • biológia, fizika, földrajz, informatika, matematika, természettudomány, (közép vagy emelt szintű érettségi)
 • Akad olyan intézmény, ahol a vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni. További követelmények jelentkezésnél, ha:

Egy vegyész tudja alkalmazni a kémiai laboratóriumokban használt anyagokat, eszközöket és módszereket, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai ismereteket. (123RF)

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Célszerű olyan már eleve olyan középiskolát választanod, ahol indítanak reál tagozatos osztályt, de egy nem szakos gimnáziumban is előnyre tehetsz szert, ha az utolsó két évedben fakultációnak választod a kémiát.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok, vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak.

 

Képzési terület:

 

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 6 félév

 

Milyen specializációi vannak, és azoknak milyen szakterületei?

Intézményenként változhat, hogy milyen specializációra van lehetőséged ezen a  szakon, illetve, hogy hány fős alap létszámmal indítanak el egy szakirányt. 

 • Több helyen a specializációkat (szakirányokat) az alapképzések 3. vagy 4. félévétől kell választani, például a PTE-n és az ELTÉ-n.

A specializációkról bővebben az adott egyetem honlapján is érdemes bővebben tájékozódni. 

 

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • természettudományi alapozó ismeretek
 • kémiai szakmai ismeretek (általános kémia, szervetlen kémia legalább, analitikai kémia, szerves kémia, fizikai kémia, alkalmazott kémia)
 • speciális szakmai ismeretek (szervetlen, analitikai, szerves és fizikai kémiából, továbbá interdiszciplináris területekről)

A vegyészek jól ismerik a kémia tudományos eredményein alapuló, az atomok és molekulák szerkezetére, a kémiai kötés kialakulására vonatkozó legfontosabb igazolt elméleteket, modelleket. (Fotó: 123RF)

Mit tud egy kémia szakon végzett hallgató?

 • Átlátja a kémia alapvető kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alapozott alapvető kémiai módszereket.
 • Ismeri a kémia tudományos eredményein alapuló, az atomok és molekulák szerkezetére, a kémiai kötés kialakulására vonatkozó legfontosabb igazolt elméleteket, modelleket.
 • Rendelkezik azokkal a kémiai alapismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az alapvető kémiai reakciók leírását, az erre épülő gyakorlat elemeinek megismerését, az ismeretek rendszerezését.
 • Tudja alkalmazni a kémiai laboratóriumokban használt anyagokat, eszközöket és módszereket, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai ismereteket.
 • Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához.
 • Anyanyelvén tisztában van a természeti folyamatokat megnevező fogalomrendszerrel és terminológiával.
 • Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a vizsgálható kémiai folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel történő tesztelését, a mérési eredmények számítógépes feldolgozását.
 • Tisztában van a kémia és a vegyipar lehetséges fejlődési irányaival és határaival.

 

Mivel foglalkozik egy vegyész?

 • Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén kémiai folyamatok megértésére, ezekkel kapcsolatos adatokat gyűjt, feldolgozza azokat, valamint használja a feldolgozáshoz szükséges kémiai szakirodalmat.
 • A természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati problémákat old meg.
 • Természettudományi elméletek, paradigmák és elveket (ezen belül elsősorban a kémia területét érintő elméletek és alapelveket) alkalmazza a gyakorlatban, kémiai laboratóriumi vizsgálatokat végez.
 • A kémia szakterületen szerzett tudása alapján képes a szakjával adekvát egyszerűbb kémiai jelenségek laboratóriumi körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására.
 • Mérési eredményeket értékel, értelmezi és dokumentálja őket.
 • Alapvető gyakorlati (kémiai laboratóriumi, vegyipari, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi) problémák megoldására alkalmazza megszerzett tudását, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is.
 • Releváns adatokat gyűjt és értelmezi őket, amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről.
 • Megszerzett ismeretanyagát idegen nyelvű közegben is alkalmazza és kommunikálja.

 

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

Olyan mesterképzéseket tudsz továbbtanulni, mint anyagtudomány és kémia mesterszakok, de a megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz, ez esetben kreditbeszámításra is van lehetőséged. Így olyan szakok is szóba jöhetnek, mint a fizikus, a hidrobiológus, környezettudomány, molekurális biológia, klinikai laboratóriumi kutató, vagy orvosi biotechnológia mesterképzések. 

 

A természettudományokkal kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

 

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.