Tudástár

Amit tudnod kell, ha gyógypedagógia szakra mennél

UNIside | 2023-03-05
Érdekel a pedagógia, és motivál, hogy fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozhass és segítsd őket? Összeszedtünk minden lényeges információt, amit a gyógypedagógia szakról érdemes tudnod.

Hol helyezkedhetsz el gyógypedagógia végzettséggel?

Ha érdekel a pedagógia, és foglalkozol a területet övező kérdésekkel, akkor biztos tudod, hogy gyógypedagógusból sosincs elég. Ezzel a szakmával elhelyezkedhetsz bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, legyen szó akár magán, akár állami intézményekről. Lehetnek ezek szegregált óvodák, vagyis olyan intézmények, ahol csak fogyatékkal élő gyermekek tanulnak, vagy integrált intézmények. Opciód lehet még a magán fejlesztők, vagy a saját vállalkozás indítása is.

A gyógypedagógusok között vannak logopédusok, akik a kifejező és befogadó nyelvi készség fejlesztésében tudnak segíteni, a szurdopedagógus a halláskárosultsággal élő személyekkel foglalkozik, a tiflopedagógus pedig a vak és gyengénlátó gyermekeket tanítja. Ott vannak még a pszichopedagógusok, akik érzelmi-és viselkedési zavarokkal foglalkoznak, hogy csak néhány lehetséges szakterületet említsünk ebből a színes szakmából.

 

Történelmi ízelítő a gyógypedagógia háza tájáról

Bárczi Gusztáv, mint a gyógypedagógia legismertebb hazai úttörőjének a neve sokaknak ismerős lehet. Az ő nevét viseli az ELTE gyógypedagógiai kara is. 1890-ben született, 1910-ben tanári képesítést szerzett, majd 1921-ben orvosi szakvizsgát is tett. 1922-ben hozta létre a siketek nevelésére szakosodott Nagyothallók Iskoláját. Továbbá több intézményben foglalkozott fogyatékkal élő, látássérült, hallássérült, beszédhibás gyerekek nevelésével. Ő fektette le a gyógypedagógia elméleti alapjait, szakmai vívmányai világszerte ismertté váltak.

Ha a szórakozás vizére evezünk, az egyik leghíresebb film, amit a gyógypedagógia témaköréből említhetünk, nem más, mint A király beszéde, amely VI. György angol király, II. Erzsébet édesapjának történetét mutatja be, akinek le kellett küzdenie dadogását. Ebben egy kiváló beszédspecialista, Lionel Logue volt segítségére. A film a király kezdeti bizalmatlanságától a terápiában eltöltött útján keresztül követi végig a történetet és a kettejük között kibontakozó különleges, egyszerre segítő és egyszerre baráti kapcsolatot.

gyógypedagógia

Az egyik leghíresebb film, amit a gyógypedagógia témaköréből említhetünk, nem más, mint A király beszéde. (Fotó: Wikimedia)

Milyen szakképzettséget ad a gyógypedagógia szak?

 • Gyógypedagógus

 

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el a képzés:

Angolul jelenleg nem indul alapképzés, de ezen a néven található: Special Needs Education.

 

Ehhez a szakhoz, a következő tárgyakból légy erős:

 • Kötelező érettségi követelmények:

 

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Ha már a felsőoktatás előtt szeretnél pedagógiai képesítést szerezni, akkor érdemes olyan középiskolát választanod, ahol ilyen szakok indulnak és tanulhatsz pedagógiai, oktatási és szociális ismereteket átadó tárgyakat. Az ezekből tett érettségi „ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy” vagy „szakmai előkészítő vizsgatárgy” néven előnyt jelenthet a felvételi eljárás során.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok. Vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak. Szakképzésért intézményi pontot azonban továbbra is adhatnak majd az egyes egyetemek.

gyógypedagógia

Ha érdekel a pedagógia, és foglalkozol a területet övező kérdésekkel, akkor biztosan tudod, hogy gyógypedagógusból sosincs elég. (Fotó: Pexels)

Képzési terület

 

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 8 félév

 

Milyen szakirányok választhatók a képzésen?

Az alapképzési szakon különféle szakképzettségek szerezhetők, ezeknek a megnevezése a szakirány. A szakirányválasztás a képzés második szemeszterében történik. A képzés végén megszerzett diplomában a gyógypedagógia mellett ennek a szakiránynak a megnevezése fog szerepelni. A választható szakirányok az alábbiak:

 • az értelmileg akadályozottak pedagógiája,
 • hallássérültek pedagógiája,
 • látássérültek pedagógiája,
 • logopédia,
 • pszichopedagógia,
 • szomatopedagógia,
 • tanulásban akadályozottak pedagógiája,
 • autizmus spektrum pedagógiája.

 

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • a gyógypedagógusi szakképzettségek közös ismeretei,
  • társadalomtudomány,
  • gyógypedagógiai szakmai elméleti ismeretek,
  • gyógypedagógiai gyakorlati, módszertani ismeretek,
 • a választott szakirány sérülés típusa szerinti gyógypedagógiai szakmai ismeretek,
 • a választott szakirányt bővítő, a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő, vagy második szakirány gyógypedagógiai ismeretei.
gyógypedagógia

A gyógypedagógusnak alapvető ismeretei vannak a fogyatékos személyek fejlődési sajátosságainak és tanulási folyamatainak törvényszerűségeiről. (Fotó: Pexels)

Milyen gyakorlati követelményei vannak a szaknak?

A képzés során teljesítendő szakmai gyakorlatnak két része van. Az egyik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok.

A másik az úgynevezett összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat, a képzés utolsó félévében folyó egyéni gyakorlat. Időtartama 12–15 hét, amely a szakirány tartalmához kapcsolódó tevékenységi körrel rendelkező intézménynél, szervezetnél végezhető.

 

Mit tud egy gyógypedagógia szakon végzett hallgató?

 • Ismeri a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és a gyógypedagógiához kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó történeti elemeit, alapvető társadalmi folyamatait, legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszereit.
 • Átfogó funkcionális anatómiai és fejlődéstani ismeretekkel rendelkezik az emberi szervezetről.
 • Ismeri a fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok hátterében álló folyamatokat.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az általános pedagógia, nevelés- és oktatáselmélet területén.
 • Alapvető ismeretei vannak a fogyatékos személyek fejlődési sajátosságainak és tanulási folyamatainak törvényszerűségeiről, jellemzőiről. Tisztában van a fogyatékos személyek (gyógy)pedagógiájának nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
 • Ismeri a gyógypedagógus-szerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat.
 • Tájékozott a krízis- és válsághelyzetekben alkalmazható segítségnyújtás, mentálhigiénés támogatás lehetőségeiről.

Mivel foglalkozik egy gyógypedagógus?

 • Értelmezi a fogyatékosságokkal kapcsolatos orvosi és pszichológiai diagnózisokat, vizsgálati eredményeket.
 • Gyógypedagógiai folyamatokat tervez meg és az eredményeit értékeli.
 • Komplex gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs tevékenységet végez.
 • A fejlesztés, nevelés, integráció és inklúzió területén alkalmazható művészeti intervenciós módszereket alkalmazza.

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végeztél?

Mesterképzésen választhatod a gyógypedagógia mesterszakot illetve, ha alapszakon logopédia szakirányt választottál, a logopédia mesterszak is elérhető számodra. A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz.

 

A pedagógia képzéssel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni.

További információkat a Felvi.hu oldalon olvashatsz.

UNI 2023

Szavazás